Igjen har Israel blitt anerkjent som en ledende kraft i teknologisektoren, skriver United With Israel. Det fremkommer gjennom FNs globale innovasjonsindeks (GII), der Israel har avanserte seks plasser i forhold til fjorårets rangering. Israel ble rangert 11th globalt i 2018-indeksen, og først av landene i Nord-Afrika og Vest-Asia-regionen, for det sjette året på rad. GII er et detaljert kvantitativt verktøy som hjelper globale beslutningstakere bedre å forstå hvordan man stimulerer innovasjon og driver økonomisk og menneskelig utvikling, skriver United With Israel. GII rangerer 127 økonomier basert på 80 indikatorer, alt fra filialer for immaterielle eiendeler til mobilapplikasjon, utdanning og vitenskapelige og tekniske publikasjoner.

Igjen har Israel blitt anerkjent som en ledende kraft i teknologisektoren, skriver United With Israel. Det fremkommer gjennom FNs globale innovasjonsindeks (GII), der Israel har avanserte seks plasser i forhold til fjorårets rangering. Israel ble rangert 11th globalt i 2018-indeksen, og først av landene i Nord-Afrika og Vest-Asia-regionen, for det sjette året på rad.

GII er et detaljert kvantitativt verktøy som hjelper globale beslutningstakere bedre å forstå hvordan man stimulerer innovasjon og driver økonomisk og menneskelig utvikling, skriver United With Israel. GII rangerer 127 økonomier basert på 80 indikatorer, alt fra filialer for immaterielle eiendeler til mobilapplikasjon, utdanning og vitenskapelige og tekniske publikasjoner.