Når det skrives om aliyah, jøder som innvandrer til Israel fra diasporaen, viser det ofte bilder av unge enkeltpersoner eller unge familier. Men mange mennesker i alderen 65 år og over tar også avgjørelsen om å flytte til Israel når de allerede har reist barn og barnebarn, ifølge en ny rapport fra Knesset Research and Information Center, skriver Israel Hayom. Rapporten, basert på tall fra det israelske statistiske sentralbyrået, viser at 3,625 eldre borgere gjorde aliyah i 2017. Det utgjorde 14% av de totale nye jødiske innvandrerne for dette året. Nesten halvparten av de eldre innvandrerne kom fra Russland og Ukraina (henholdsvis 28% og 20%). 628 eldre (17%) flyttet til Israel fra Frankrike; 349 gjorde aliyah fra USA; og resten kom til Israel fra andre land. Rapporten gir også en oversikt over aliyah av eldre borgere fra 1990-2017, hvor totalt 228.039 eldre flyttet til Israel fra hele verden. 60% av de nye innvandrerne over 65 år var kvinner sammenlignet med 40% menn. De aller fleste eldre sjødene som flyttet til Israel i denne 27-årige perioden kom fra det tidligere Sovjetunionen (82%). 3% av pensjonister kom til Israel fra Etiopia, 2% kom fra USA og Canada, og 1% fra Frankrike.

Når det skrives om aliyah, jøder som innvandrer til Israel fra diasporaen, viser det ofte bilder av unge enkeltpersoner eller unge familier. Men mange mennesker i alderen 65 år og over tar også avgjørelsen om å flytte til Israel når de allerede har reist barn og barnebarn, ifølge en ny rapport fra Knesset Research and Information Center, skriver Israel Hayom.

Rapporten, basert på tall fra det israelske statistiske sentralbyrået, viser at 3,625 eldre borgere gjorde aliyah i 2017. Det utgjorde 14% av de totale nye jødiske innvandrerne for dette året.

Nesten halvparten av de eldre innvandrerne kom fra Russland og Ukraina (henholdsvis 28% og 20%). 628 eldre (17%) flyttet til Israel fra Frankrike; 349 gjorde aliyah fra USA; og resten kom til Israel fra andre land.

Rapporten gir også en oversikt over aliyah av eldre borgere fra 1990-2017, hvor totalt 228.039 eldre flyttet til Israel fra hele verden. 60% av de nye innvandrerne over 65 år var kvinner sammenlignet med 40% menn.

De aller fleste eldre sjødene som flyttet til Israel i denne 27-årige perioden kom fra det tidligere Sovjetunionen (82%). 3% av pensjonister kom til Israel fra Etiopia, 2% kom fra USA og Canada, og 1% fra Frankrike.