Det israelske firmaet Together har kunngjort at det har inngått en bindende samarbeidsavtale med en enhet i et EU-land for samarbeid om dyrking, behandling og eksport av medisinsk cannabis. Som et ledd i samarbeidet vil en ny joint venture forsøke å få lisenser for etablering av drivhus og et produksjonsanlegg på ca. 30.000 kvadratmeter, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Partneren vil gi driftsselskapet en passende mengde land for å drive sin virksomhet i utlandet, og Together vil gi den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å utføre operasjonen. Together vil holde 51% av aksjene i driftsselskapet, og partneren vil inneha 49% av aksjene, og overskuddet fra driften vil bli delt mellom partene i henhold til denne fordelingen. Selskapet anslår at prosedyren for å skaffe lisensene i utlandet vil finne sted i de kommende månedene. "Vi jobber kontinuerlig for å utvide vår voksende, produksjons- og markedsføringsinfrastruktur i attraktive målmarkeder, og vi tror at denne avtalen i et europeisk land med et optimalt klima for å dyrke medisinsk cannabis til fornuftige kostnader, og som ligger nært målmarkeder vil gjøre det mulig for oss å øke og forbedre vårt svar på etterspørselen etter medisinsk cannabisproduksjon og -produkter. Denne avtalen, som med lignende avtaler før, representerer selskapets forretningsstrategi for å operere fra flere steder over hele verden,» sier Togethers konsernsjef Nissim Bracha. Han mener at legaliseringsprosessen i blant annet Nord-Amerika, vil skape høy vekst og etterspørsel etter cannabisprodukter." "Som tidligere nevnt kan operasjoner på en rekke steder over hele verden skape fleksibilitet for forsyningsfirmaet og høy produksjonskapasitet, og vi håper at i tillegg til å skape verdier for selskapets aksjonærer, kan vi også spille en viktig rolle i utviklingen en stor eksportsektor for staten Israel," legger han til. Together har ved hjelp fra operasjonsenheten Globus Pharma markedsførings- og distribusjonsavtaler med ledende selskaper i den medisinske cannabis-sektoren i Tyskland og Canada, som til sammen utgjør 80 tonn produsert årlig. Sammen har Pharma mer enn 20 års kunnskap om voksende medisinsk cannabis som oppfyller de strengeste internasjonale standarder, og er i avanserte stadier for å motta markedsføringsgodkjennelse i Tyskland og hele det europeiske markedet, inkludert å sende inn en forespørsel om å motta en europeisk tillatelse for eksport av medisinsk cannabisprodukter og motta en lisens for å distribuere dem over hele Europa, skriver Globes.

Det israelske firmaet Together har kunngjort at det har inngått en bindende samarbeidsavtale med en enhet i et EU-land for samarbeid om dyrking, behandling og eksport av medisinsk cannabis. Som et ledd i samarbeidet vil en ny joint venture forsøke å få lisenser for etablering av drivhus og et produksjonsanlegg på ca. 30.000 kvadratmeter, skriver den israelske næringslivsavisen Globes.

Partneren vil gi driftsselskapet en passende mengde land for å drive sin virksomhet i utlandet, og Together vil gi den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å utføre operasjonen. Together vil holde 51% av aksjene i driftsselskapet, og partneren vil inneha 49% av aksjene, og overskuddet fra driften vil bli delt mellom partene i henhold til denne fordelingen. Selskapet anslår at prosedyren for å skaffe lisensene i utlandet vil finne sted i de kommende månedene.

“Vi jobber kontinuerlig for å utvide vår voksende, produksjons- og markedsføringsinfrastruktur i attraktive målmarkeder, og vi tror at denne avtalen i et europeisk land med et optimalt klima for å dyrke medisinsk cannabis til fornuftige kostnader, og som ligger nært målmarkeder vil gjøre det mulig for oss å øke og forbedre vårt svar på etterspørselen etter medisinsk cannabisproduksjon og -produkter. Denne avtalen, som med lignende avtaler før, representerer selskapets forretningsstrategi for å operere fra flere steder over hele verden,» sier Togethers konsernsjef Nissim Bracha. Han mener at legaliseringsprosessen i blant annet Nord-Amerika, vil skape høy vekst og etterspørsel etter cannabisprodukter.”

“Som tidligere nevnt kan operasjoner på en rekke steder over hele verden skape fleksibilitet for forsyningsfirmaet og høy produksjonskapasitet, og vi håper at i tillegg til å skape verdier for selskapets aksjonærer, kan vi også spille en viktig rolle i utviklingen en stor eksportsektor for staten Israel,” legger han til.

Together har ved hjelp fra operasjonsenheten Globus Pharma markedsførings- og distribusjonsavtaler med ledende selskaper i den medisinske cannabis-sektoren i Tyskland og Canada, som til sammen utgjør 80 tonn produsert årlig. Sammen har Pharma mer enn 20 års kunnskap om voksende medisinsk cannabis som oppfyller de strengeste internasjonale standarder, og er i avanserte stadier for å motta markedsføringsgodkjennelse i Tyskland og hele det europeiske markedet, inkludert å sende inn en forespørsel om å motta en europeisk tillatelse for eksport av medisinsk cannabisprodukter og motta en lisens for å distribuere dem over hele Europa, skriver Globes.