Det israelske statistiske sentralbyrået har publisert resultatene fra en omfattende studie om det israelske samfunnet, som inneholdt spørsmål om befolkningens velvære og selvdefinisjon. Ifølge funnene opplever ultra-ortodokse jøder minst stress, ensomhet, depresjon og bekymringer. De føler seg mer forfriskende enn de ikke-religiøse.   Samlet sett uttrykte 89,9 prosent av israelske jøder over 20 år tilfredshet med deres liv. Det samme gjør 80,7 prosent av arabere i Israel, skriver World Israel News.  Det er flere israelske arabere som føler seg trygge i den jødiske staten som med jevne mellomrom er utsatt for terrorhandlinger og angrep fra Hamas. Et solid flertall på 85 prosent av israelske jøder og 89 prosent av israelske arabere føler seg trygge til tross for terrorfaren.  Disse funnene er i samsvar med resultatene fra World Happiness Report som i januar rangerte Israel som det ellevte lykkeligste landet i verden i 2017, skriver World Israel News. Dette var det femte året på rad at Israel fikk en så høy rangering, etter å ha nådd 14. plass i den første rapporten i 2012. "World Happiness Report" er en undersøkelse av 155 land om tilstanden til global lykke. Lykkeskalaen måler ulike faktorer, inkludert bruttonasjonalprodukt per person, forventet levetid, valgfrihet, generøsitet, oppfatninger av korrupsjon og sosial støtte.

Det israelske statistiske sentralbyrået har publisert resultatene fra en omfattende studie om det israelske samfunnet, som inneholdt spørsmål om befolkningens velvære og selvdefinisjon. Ifølge funnene opplever ultra-ortodokse jøder minst stress, ensomhet, depresjon og bekymringer. De føler seg mer forfriskende enn de ikke-religiøse.  

Samlet sett uttrykte 89,9 prosent av israelske jøder over 20 år tilfredshet med deres liv. Det samme gjør 80,7 prosent av arabere i Israel, skriver World Israel News. 

Det er flere israelske arabere som føler seg trygge i den jødiske staten som med jevne mellomrom er utsatt for terrorhandlinger og angrep fra Hamas. Et solid flertall på 85 prosent av israelske jøder og 89 prosent av israelske arabere føler seg trygge til tross for terrorfaren. 

Disse funnene er i samsvar med resultatene fra World Happiness Report som i januar rangerte Israel som det ellevte lykkeligste landet i verden i 2017, skriver World Israel News. Dette var det femte året på rad at Israel fikk en så høy rangering, etter å ha nådd 14. plass i den første rapporten i 2012.

“World Happiness Report” er en undersøkelse av 155 land om tilstanden til global lykke. Lykkeskalaen måler ulike faktorer, inkludert bruttonasjonalprodukt per person, forventet levetid, valgfrihet, generøsitet, oppfatninger av korrupsjon og sosial støtte.