Den israelske regjeringens privatiseringsutvalg godkjente søndag privatiseringen av Israel Post. 20% av aksjene i Israel Post vil i utgangspunktet bli auksjonert til en israelsk eller utenlandsk strategisk investor. I andre trinn, etter to år, vil ytterligere 20% av aksjene bli tilbudt til offentligheten, og Israel Post vil bli et offentlig selskap notert på Tel Aviv børs, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Privatisering ble godkjent etter sterk innsats de siste dagene for å nå frem til en forståelse mellom Kommunikasjonsdepartementet, Statens selskapsmyndighet og Israel Post på en rekke saker som ble introdusert i privatiseringsforslaget, men ikke var akseptabelt for kommunikasjonsminister Ayoob Kara. Blant dem var separasjonen mellom Israel Post og Postbanken som Finansdepartementet ønsket, men som det ikke blir noe av til tross for at postbanken vil bli en sosialbank. Reformen vil hjelpe selskapet til å bli gjennomsiktig, effektiv og lønnsom på lang sikt, skriver Globes. Statens eierandel i selskapet vil ikke falle under 60%. Den private investoren som kjøper aksjene i den første privatiseringsfasen, vil være sikret fortrinnsrett i den andre fasen. En avtale vil bli inngått mellom staten og kjøperen som gir sistnevnte en påvirkningsmulighet i valg av konsernsjef. Kjøper vil forplikte seg til å beholde sin eierandel i selskapet i syv år. Forslaget inkluderer muligheten til å selge 40% av selskapet til allmennheten dersom salget til en privat investor ikke oppnås. Selskapets ansatte vil bli kompensert i samsvar med Statens myndighetens prosedyre for kompensasjon av ansatte i en privatiseringsprosess. "Vi gleder oss over den store tilliten som er blitt plassert i oss av ministerkomiteen, Finansdepartementet, Økonomi- og arbeidsdepartementet, Kommunikasjonsdepartementet og Statens myndighet, som har vært i konstant samråd med oss. Siden kollektive avtale med de ansatte ble inngått i 2015, har vi arbeidet for å forbedre vår service og forbedre selskapets økonomiske resultater. I løpet av de siste tre årene har vi demonstrerte at Israel Post har endret seg fra en organisasjon som leverer brev til en logistisk gigant med en betydelig tilstedeværelse i netthandelsmarkedet, og leverer tjenester til de internasjonale handelsplattformene. Vi skal fortsette å arbeide for å implementere Israel Posts forretningsstrategi og sikre selskapets suksess,» sier Israels postformann Hezi Zaieg.  

Den israelske regjeringens privatiseringsutvalg godkjente søndag privatiseringen av Israel Post. 20% av aksjene i Israel Post vil i utgangspunktet bli auksjonert til en israelsk eller utenlandsk strategisk investor. I andre trinn, etter to år, vil ytterligere 20% av aksjene bli tilbudt til offentligheten, og Israel Post vil bli et offentlig selskap notert på Tel Aviv børs, skriver den israelske næringslivsavisen Globes.

Privatisering ble godkjent etter sterk innsats de siste dagene for å nå frem til en forståelse mellom Kommunikasjonsdepartementet, Statens selskapsmyndighet og Israel Post på en rekke saker som ble introdusert i privatiseringsforslaget, men ikke var akseptabelt for kommunikasjonsminister Ayoob Kara. Blant dem var separasjonen mellom Israel Post og Postbanken som Finansdepartementet ønsket, men som det ikke blir noe av til tross for at postbanken vil bli en sosialbank.

Reformen vil hjelpe selskapet til å bli gjennomsiktig, effektiv og lønnsom på lang sikt, skriver Globes. Statens eierandel i selskapet vil ikke falle under 60%. Den private investoren som kjøper aksjene i den første privatiseringsfasen, vil være sikret fortrinnsrett i den andre fasen. En avtale vil bli inngått mellom staten og kjøperen som gir sistnevnte en påvirkningsmulighet i valg av konsernsjef. Kjøper vil forplikte seg til å beholde sin eierandel i selskapet i syv år. Forslaget inkluderer muligheten til å selge 40% av selskapet til allmennheten dersom salget til en privat investor ikke oppnås.

Selskapets ansatte vil bli kompensert i samsvar med Statens myndighetens prosedyre for kompensasjon av ansatte i en privatiseringsprosess.

“Vi gleder oss over den store tilliten som er blitt plassert i oss av ministerkomiteen, Finansdepartementet, Økonomi- og arbeidsdepartementet, Kommunikasjonsdepartementet og Statens myndighet, som har vært i konstant samråd med oss. Siden kollektive avtale med de ansatte ble inngått i 2015, har vi arbeidet for å forbedre vår service og forbedre selskapets økonomiske resultater. I løpet av de siste tre årene har vi demonstrerte at Israel Post har endret seg fra en organisasjon som leverer brev til en logistisk gigant med en betydelig tilstedeværelse i netthandelsmarkedet, og leverer tjenester til de internasjonale handelsplattformene. Vi skal fortsette å arbeide for å implementere Israel Posts forretningsstrategi og sikre selskapets suksess,» sier Israels postformann Hezi Zaieg.