Israels sentralbanksjef, Karnit Flug vil bli sittende til 12. november i år. Da har hun innehatt den viktige posisjonen i fem år. Stillingen som sentralbanksjef i Israel er en åremålsstilling, og hun må eventuelt utnevnes på nytt, men Karnit Flug mener at de fem årene har vært tilstrekkelig, og vil ikke søke på nytt, melder den israelske næringslivsavisen Globes. Statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon har begynt å lete etter en ny kandidat. Etter lov og tidligere praksis skal statsminister og finansminister sammen foreslå en kandidat til godkjenning av regjeringen. I et brev til Netanyahu som underretter ham om hennes beslutning, understreker Flug behovet for å bevare uavhengigheten og profesjonaliteten til sentralbanken i forbindelse med utnevnelsen av den neste sentralbanksjefen, og advarer mot å tillate at utnevnelsesprosessen blir politisert. «Det vil få konsekvenser for Israels kredittvurdering og for global tillit til israelsk økonomi,» mener hun. Hittil har ingen gitt uttrykk for en intensjon om å konkurrere om jobben som leder for Israels bank, men vurderingen i Jerusalem er at det er kandidater som har ventet på å se Flugs beslutning før de vil annonsere kandidaturene sine. "Jeg var privilegert til å lede en organisasjon av høyeste kvalitet, som arbeider med profesjonalitet, engasjement og lojalitet, og som daglig lever opp til visjonen som den satte for seg selv - å være blant de mest avanserte sentralbankene og å bidra til Israels velstand og velferd for deres borgere. Dette er ikke tiden for oppsummering, men jeg kan allerede si at jeg vil avslutte min periode med en følelse av stor tilfredshet, siden Israels Bank har en markert rolle i den robuste staten og stabiliteten som Israels økonomi viser de siste årene, samt i analysen og diskusjonen om de store utfordringene vi vil møte de kommende årene," skriver Flug i sitt brev til statsministeren. I en uttalelse takket Netanyahu Flug for hennes dedikerte tjeneste og uttrykte takknemlighet for hennes bidrag til den israelske økonomien.

Israels sentralbanksjef, Karnit Flug vil bli sittende til 12. november i år. Da har hun innehatt den viktige posisjonen i fem år. Stillingen som sentralbanksjef i Israel er en åremålsstilling, og hun må eventuelt utnevnes på nytt, men Karnit Flug mener at de fem årene har vært tilstrekkelig, og vil ikke søke på nytt, melder den israelske næringslivsavisen Globes.

Statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon har begynt å lete etter en ny kandidat. Etter lov og tidligere praksis skal statsminister og finansminister sammen foreslå en kandidat til godkjenning av regjeringen.

I et brev til Netanyahu som underretter ham om hennes beslutning, understreker Flug behovet for å bevare uavhengigheten og profesjonaliteten til sentralbanken i forbindelse med utnevnelsen av den neste sentralbanksjefen, og advarer mot å tillate at utnevnelsesprosessen blir politisert. «Det vil få konsekvenser for Israels kredittvurdering og for global tillit til israelsk økonomi,» mener hun.

Hittil har ingen gitt uttrykk for en intensjon om å konkurrere om jobben som leder for Israels bank, men vurderingen i Jerusalem er at det er kandidater som har ventet på å se Flugs beslutning før de vil annonsere kandidaturene sine.

“Jeg var privilegert til å lede en organisasjon av høyeste kvalitet, som arbeider med profesjonalitet, engasjement og lojalitet, og som daglig lever opp til visjonen som den satte for seg selv – å være blant de mest avanserte sentralbankene og å bidra til Israels velstand og velferd for deres borgere. Dette er ikke tiden for oppsummering, men jeg kan allerede si at jeg vil avslutte min periode med en følelse av stor tilfredshet, siden Israels Bank har en markert rolle i den robuste staten og stabiliteten som Israels økonomi viser de siste årene, samt i analysen og diskusjonen om de store utfordringene vi vil møte de kommende årene,” skriver Flug i sitt brev til statsministeren.

I en uttalelse takket Netanyahu Flug for hennes dedikerte tjeneste og uttrykte takknemlighet for hennes bidrag til den israelske økonomien.