Nå bor det for første gang flere jøder i Israel enn i USA, skriver United With Israel. Rundt seks millioner jøder er bosatt i den jødiske staten, mot 5,7 millioner jøder i USA.  Opplysningene ble lagt frem for et utvalg i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset av Aliyah- og integreringsminister Sofa Landver, selv en innvandrer fra den tidligere Sovjetunionen.  Utvalgsformannen, Avraham Neguise, en innvandrer fra Etiopia, roste Aliyah-departementets prestasjoner og la til at Israels oppdrag er å bringe alle verdens jøder hjem. Aliya betyr «oppstigning» og refererer til jødisk innvandring til Israel, men kan kanskje lettest forstås som «tilbakevending». Landver mente at hennes departementets suksess skyldes samarbeidet med Jewish Agency og organisasjoner som støtter olim (nye innvandrere), som Nefesh B'Nefesh, samt lokale myndigheter. "Vi investerer mye i å oppmuntre Aliyah, vi holder møter i opprinnelseslandene, tilbyr potensielle innvandrere personlig støtte og hjelp i jobbsøking, studier og boliger," sier hun. Det siste året har det vært en betydelig økning i antall jøder som immigrerer til Israel, samt retur til Israel fra mange tidligere beboere. "Vi arbeider for å redusere administrative hindringer,» sa hun til komiteen i Knesset. "Vi har også sett en økning i antall olim som bosetter seg i Negev og Galilea", kunne hun fortelle. Omkring 24 prosent av alle nye innvandrere, 6 917 personer, bosatte seg i disse regionene i 2017, sammenlignet med 4,307 i 2016. Departementet har også økt bistanden til gründere og har sett en økning i antall virksomheter åpnet av jødiske innvandrere. Omtrent 70 000 unge olim ankom i Israel i løpet av det siste tiåret, og en betydelig økning er registrert siden etableringen av departementets ungdomsdivisjon, skriver United With Israel. I tillegg etablerte departementet forberedende programmer for den israelske hæren, IDF, sikret månedlig økonomisk bistand til ca. 5.000 innvandrere, økte antall olim som er akademikere, og ga opplæringskurs for sysselsetting og arbeidsplasser

Nå bor det for første gang flere jøder i Israel enn i USA, skriver United With Israel. Rundt seks millioner jøder er bosatt i den jødiske staten, mot 5,7 millioner jøder i USA.  Opplysningene ble lagt frem for et utvalg i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset av Aliyah- og integreringsminister Sofa Landver, selv en innvandrer fra den tidligere Sovjetunionen. 

Utvalgsformannen, Avraham Neguise, en innvandrer fra Etiopia, roste Aliyah-departementets prestasjoner og la til at Israels oppdrag er å bringe alle verdens jøder hjem.

Aliya betyr «oppstigning» og refererer til jødisk innvandring til Israel, men kan kanskje lettest forstås som «tilbakevending». Landver mente at hennes departementets suksess skyldes samarbeidet med Jewish Agency og organisasjoner som støtter olim (nye innvandrere), som Nefesh B’Nefesh, samt lokale myndigheter. “Vi investerer mye i å oppmuntre Aliyah, vi holder møter i opprinnelseslandene, tilbyr potensielle innvandrere personlig støtte og hjelp i jobbsøking, studier og boliger,” sier hun.

Det siste året har det vært en betydelig økning i antall jøder som immigrerer til Israel, samt retur til Israel fra mange tidligere beboere. “Vi arbeider for å redusere administrative hindringer,» sa hun til komiteen i Knesset. “Vi har også sett en økning i antall olim som bosetter seg i Negev og Galilea”, kunne hun fortelle. Omkring 24 prosent av alle nye innvandrere, 6 917 personer, bosatte seg i disse regionene i 2017, sammenlignet med 4,307 i 2016.

Departementet har også økt bistanden til gründere og har sett en økning i antall virksomheter åpnet av jødiske innvandrere. Omtrent 70 000 unge olim ankom i Israel i løpet av det siste tiåret, og en betydelig økning er registrert siden etableringen av departementets ungdomsdivisjon, skriver United With Israel. I tillegg etablerte departementet forberedende programmer for den israelske hæren, IDF, sikret månedlig økonomisk bistand til ca. 5.000 innvandrere, økte antall olim som er akademikere, og ga opplæringskurs for sysselsetting og arbeidsplasser