"Helseresultatene for i Israel er blant de beste i OECD, men vi må forbedre oss når det gjelder infrastruktur og ressurser, utover det vi har oppnådd i de senere år,» sier direktøren for det israelske helsedepartementet Moshe Bar Siman Tov til Israel Hayom i en kommentar til en fersk rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, om helsevesenet i organisasjonens 35 medlemsland. Til tross for mangel på sykehussenger og sykepleiere har Israel en høy gjennomsnittlig levetid og lav spedbarnsdødelighet, ifølge rapporten. Rapporten sa at mens forsyningen av Antall sykehussenger i Israel har økt noe, fra to til 2,3 senger per 1000 mennesker, men fortsatt lavere enn OECD-gjennomsnittet på 3,6. Israel har 3,1 leger og fem sykepleiere for hver 1000 mennesker, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 3,3 leger og 9,3 sykepleiere. Til tross for mangel på senger, sykepleiere og utstyr var forventet levealder i Israel høyere enn OECD-gjennomsnittet. Forventet levetid for israelske kvinner er 84,2 år, 10 måneder lenger enn OECDs gjennomsnitt for kvinner. For israelske menn var gjennomsnittlig levetid 80,7, hele to og et halvt år lengre enn OECD-gjennomsnittet på 78,1. Israel har også en lavere spedbarns dødelighet, med 3,1 dødsfall for hver 1000 fødsler, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 3,8. Undersøkelsen ble gjort i 2016 og offentliggjort nå.

“Helseresultatene for i Israel er blant de beste i OECD, men vi må forbedre oss når det gjelder infrastruktur og ressurser, utover det vi har oppnådd i de senere år,» sier direktøren for det israelske helsedepartementet Moshe Bar Siman Tov til Israel Hayom i en kommentar til en fersk rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, om helsevesenet i organisasjonens 35 medlemsland.

Til tross for mangel på sykehussenger og sykepleiere har Israel en høy gjennomsnittlig levetid og lav spedbarnsdødelighet, ifølge rapporten. Rapporten sa at mens forsyningen av Antall sykehussenger i Israel har økt noe, fra to til 2,3 senger per 1000 mennesker, men fortsatt lavere enn OECD-gjennomsnittet på 3,6. Israel har 3,1 leger og fem sykepleiere for hver 1000 mennesker, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 3,3 leger og 9,3 sykepleiere.

Til tross for mangel på senger, sykepleiere og utstyr var forventet levealder i Israel høyere enn OECD-gjennomsnittet. Forventet levetid for israelske kvinner er 84,2 år, 10 måneder lenger enn OECDs gjennomsnitt for kvinner. For israelske menn var gjennomsnittlig levetid 80,7, hele to og et halvt år lengre enn OECD-gjennomsnittet på 78,1. Israel har også en lavere spedbarns dødelighet, med 3,1 dødsfall for hver 1000 fødsler, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 3,8. Undersøkelsen ble gjort i 2016 og offentliggjort nå.