395.900 turister kom til Israel i mai 2018, om lag 14% mer enn i mai i fjor og 33% mer enn i mai 2016. Det israelske turistdepartementet fryktet at sikkerhetssituasjonen i det sørlige Israel ville ha negativ innflytelse på turiststrømmen, men det ser med andre ord ikke ut til å ha slått til. Rundt 1,75 millioner turister ble registrert i perioden januar til mai 2018.  Det og representerte en økning på 22% i tilsvarende periode i fjor og en økning på 53% mer enn i januar-mai 2016. Ifølge Turistdepartementet har turismen injisert over 2,6 milliarder dollar i israelsk økonomi så langt i år. "Vi fortsetter med trenden med rekordhøye turisttall. Igjen, i mai ser vi økninger i antall turister som besøker Israel, og opprettholder en sammenhengende 19-måneders periode med økende turisttall. Åpning av nye flyruter, som en ny rute fra India, og pågående markedsaktiviteter, bærer frukter» sier den israelske turistministeren Yariv Levin

395.900 turister kom til Israel i mai 2018, om lag 14% mer enn i mai i fjor og 33% mer enn i mai 2016. Det israelske turistdepartementet fryktet at sikkerhetssituasjonen i det sørlige Israel ville ha negativ innflytelse på turiststrømmen, men det ser med andre ord ikke ut til å ha slått til. Rundt 1,75 millioner turister ble registrert i perioden januar til mai 2018. 

Det og representerte en økning på 22% i tilsvarende periode i fjor og en økning på 53% mer enn i januar-mai 2016. Ifølge Turistdepartementet har turismen injisert over 2,6 milliarder dollar i israelsk økonomi så langt i år.

“Vi fortsetter med trenden med rekordhøye turisttall. Igjen, i mai ser vi økninger i antall turister som besøker Israel, og opprettholder en sammenhengende 19-måneders periode med økende turisttall. Åpning av nye flyruter, som en ny rute fra India, og pågående markedsaktiviteter, bærer frukter» sier den israelske turistministeren Yariv Levin