Israel arbeider for å holde jordens hav rene og bevare dem til fordel for menneskeheten. Med inngang til Det indiske hav i sør og en inngangsport til Atlanterhavet på vestkysten, forbindes Israel med resten av kloden gjennom sine maritime grenser. Israel er således dedikert til å fremme renere hav, som er essensielle for menneskeheten. Faktisk har Israel gjort det til et nasjonalt mål for å beskytte sine vannveier, skriver United With Israel. Israel gjennomfører vitenskapelig forskning innen havforskning og marine bioteknologi og genererer kunnskap for å beskytte marine habitater og vannressurser. Israel deler også det globale samfunnets forpliktelse til å bevare havene og havene. Se mer her.

Israel arbeider for å holde jordens hav rene og bevare dem til fordel for menneskeheten. Med inngang til Det indiske hav i sør og en inngangsport til Atlanterhavet på vestkysten, forbindes Israel med resten av kloden gjennom sine maritime grenser. Israel er således dedikert til å fremme renere hav, som er essensielle for menneskeheten. Faktisk har Israel gjort det til et nasjonalt mål for å beskytte sine vannveier, skriver United With Israel.

Israel gjennomfører vitenskapelig forskning innen havforskning og marine bioteknologi og genererer kunnskap for å beskytte marine habitater og vannressurser. Israel deler også det globale samfunnets forpliktelse til å bevare havene og havene.

Se mer her.