En spesiell styringskomité med representasjon fra regjeringsdepartementene, Israels demokratinstitutt (IDI) og Israels produsentforening anbefaler en rekke tiltak for å forbedre miljøet for israelsk industri. Teamet anbefaler økte investeringer i industri og utvikling av nye virksomheter, samtidig som prosessen påskyndes vesentlig, skriver næringslivsavisen Globes. Anbefalingene inkluderer et forkortet spor i Israels landadministrasjon (ILA) for håndtering av arealfordeling for industrien; mindre byråkrati for industrifolk som søker byggetillatelser og forretningslisenser; oppdatering av forskrifter; færre reguleringer og relasjoner basert på tillit mellom forretnings- og statlige myndigheter. Medlemmer av styrekomiteen er representanter fra økonomi- og industriministeriet, finansdepartementet, justisdepartementet og statsministerens kontor. Teamet ble satt opp i rammen av et spesielt prosjekt av Israels demokratinstitutt og avdelingen i økonomi- og industridepartementet som jobber for å fremme utenlandske investeringer. Komiteens diskusjoner fokuserte på problemet med hvor lang tid det tar å etablere et industrielt foretak i Israel. Ifølge rapporten tar prosessen med å etablere en ny bedrift eller utvide en eksisterende en 4-6 år, skriver Globes. Komitemedlemmene mener at implementering av rapportens anbefalinger vil gjøre det mulig å redusere den langsomme prosessen med å åpne et foretak fra 4-6 år til bare 18 måneder, samtidig som prosessen blir gjennomsiktig og enkel for utenlandske og lokale investorer. Implementeringen vil også identifisere feil og vanskeligheter i de eksisterende reguleringsprosessene, og gjøre prosessen vennligere, raskere og enklere for investor, samtidig som forbindelsen mellom de ulike myndighetene strammes. "Disse målene kan oppnås ved å styrke koordineringen mellom de ulike byråene, gjøre informasjon tilgjengelig og sette opp felles systemer for alle byråene som er involvert i disse prosessene," mener regjeringens økonomidirektør Dafna Aviram-Nitzan. I innledningen til rapporten advarer komitemedlemmene mot å videreføre av den eksisterende situasjonen i israelsk industri, som de mener er negativ og føret til tapte investeringer og skader forretningsmiljøet på grunn av de store byråkratiske og regulatoriske byrdene. Denne situasjonen gjenspeiles også i rapporter fra internasjonale organer. Verdensbanken rangerer Israel på 54. plass blant 190 land på en liste som viser hvor enkelt det er å drive forretningsvirksomhet.  En rapport fra Verdensøkonomiske Forum vurderte Israel til 41 blant 138 land i sin statlige reguleringsbyrdeindeks. Utvalget peker på en nedgang i antallet nye anlegg som etableres i Israel. Rapporten viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som sier at antall nye virksomheter grunnlagt i Israel i 2013-2016 i gjennomsnitt var 11 pr år, sammenlignet med et årlig gjennomsnitt på 38 i 2009-2012 og 49 i 2005-2008. Det ser ut til at israelske selskaper fortsetter sin ekspansjon, men velger å gjøre dette i utlandet, sier rapporten.

En spesiell styringskomité med representasjon fra regjeringsdepartementene, Israels demokratinstitutt (IDI) og Israels produsentforening anbefaler en rekke tiltak for å forbedre miljøet for israelsk industri. Teamet anbefaler økte investeringer i industri og utvikling av nye virksomheter, samtidig som prosessen påskyndes vesentlig, skriver næringslivsavisen Globes.

Anbefalingene inkluderer et forkortet spor i Israels landadministrasjon (ILA) for håndtering av arealfordeling for industrien; mindre byråkrati for industrifolk som søker byggetillatelser og forretningslisenser; oppdatering av forskrifter; færre reguleringer og relasjoner basert på tillit mellom forretnings- og statlige myndigheter.

Medlemmer av styrekomiteen er representanter fra økonomi- og industriministeriet, finansdepartementet, justisdepartementet og statsministerens kontor. Teamet ble satt opp i rammen av et spesielt prosjekt av Israels demokratinstitutt og avdelingen i økonomi- og industridepartementet som jobber for å fremme utenlandske investeringer.

Komiteens diskusjoner fokuserte på problemet med hvor lang tid det tar å etablere et industrielt foretak i Israel. Ifølge rapporten tar prosessen med å etablere en ny bedrift eller utvide en eksisterende en 4-6 år, skriver Globes.

Komitemedlemmene mener at implementering av rapportens anbefalinger vil gjøre det mulig å redusere den langsomme prosessen med å åpne et foretak fra 4-6 år til bare 18 måneder, samtidig som prosessen blir gjennomsiktig og enkel for utenlandske og lokale investorer. Implementeringen vil også identifisere feil og vanskeligheter i de eksisterende reguleringsprosessene, og gjøre prosessen vennligere, raskere og enklere for investor, samtidig som forbindelsen mellom de ulike myndighetene strammes.

“Disse målene kan oppnås ved å styrke koordineringen mellom de ulike byråene, gjøre informasjon tilgjengelig og sette opp felles systemer for alle byråene som er involvert i disse prosessene,” mener regjeringens økonomidirektør Dafna Aviram-Nitzan.

I innledningen til rapporten advarer komitemedlemmene mot å videreføre av den eksisterende situasjonen i israelsk industri, som de mener er negativ og føret til tapte investeringer og skader forretningsmiljøet på grunn av de store byråkratiske og regulatoriske byrdene. Denne situasjonen gjenspeiles også i rapporter fra internasjonale organer. Verdensbanken rangerer Israel på 54. plass blant 190 land på en liste som viser hvor enkelt det er å drive forretningsvirksomhet.  En rapport fra Verdensøkonomiske Forum vurderte Israel til 41 blant 138 land i sin statlige reguleringsbyrdeindeks.

Utvalget peker på en nedgang i antallet nye anlegg som etableres i Israel. Rapporten viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som sier at antall nye virksomheter grunnlagt i Israel i 2013-2016 i gjennomsnitt var 11 pr år, sammenlignet med et årlig gjennomsnitt på 38 i 2009-2012 og 49 i 2005-2008. Det ser ut til at israelske selskaper fortsetter sin ekspansjon, men velger å gjøre dette i utlandet, sier rapporten.