Israel annonserte onsdag lanseringen av et nytt pilotprogram for å fremme israelske selskaper som arbeider for å forbedre transport og å utvikle Israels høyteknologiske industri gjennom teknologisk innovasjon innen trafikk og transportinfrastruktur, skriver United for Israel. Teknologiske sfærer innenfor pilotprogrammet inkluderer autonome kjøretøyer, elektriske kjøretøyer, smarte kjøretøyer, overvåkingsteknologi og behandling av trafikkdata, innovative metoder for drift av transporttjenester, redusering av trafikkbelastning og kollisjoner, minimering av bruk av olje og oppmuntrende bruk av offentlig transport. Programmet søker også å utvikle og implementere innovative teknologier og paradigmer som vil forbedre transporttilstanden og utvikle Israels verdensledende innovasjonsindustri, samtidig som transportsystemene blir mer effektive i Israel og rundt om i verden. Transportminister Yisrael Katz sier at hans departement vil "fortsette å spisse innsatsen for å gjøre Israel til et knutepunkt for innovasjon for fremtiden for transport og smart teknologi." Økonomi- og industriministeren Eli Cohen bemerker at "mens Israels innovasjonsøkosystem er blitt en global modell, har dette ennå ikke plantet seg i Israels eget transportsystem, som fortsatt vil møte store utfordringer i den nærmeste fremtid. Dette revolusjonerende programmet er et viktig skritt mot å forbinde suksessen til Israels høyteknologiske industri med transportbransjen. " Programmet er ment for israelske teknologibedrifter innen transport. De vil få økonomisk støtte på 20-50 prosent for godkjente forsknings- og utviklingsutgifter, med ytterligere støtte på opptil 75 prosent av FoU-utgifter til prosjekter som kan demonstrere betydelig potensial for å strømlinjeforme og forbedre transporten i Israel. Programmet vil bidra til å kompensere risikoen for FoU, uten å ta en andel i fremtidig fortjeneste. Bedrifter vil returnere sine tilskudd til Israels innovasjonsmyndighet via kun royalty fra salg dersom et initiativ er blitt kommersialisert.

Israel annonserte onsdag lanseringen av et nytt pilotprogram for å fremme israelske selskaper som arbeider for å forbedre transport og å utvikle Israels høyteknologiske industri gjennom teknologisk innovasjon innen trafikk og transportinfrastruktur, skriver United for Israel.

Teknologiske sfærer innenfor pilotprogrammet inkluderer autonome kjøretøyer, elektriske kjøretøyer, smarte kjøretøyer, overvåkingsteknologi og behandling av trafikkdata, innovative metoder for drift av transporttjenester, redusering av trafikkbelastning og kollisjoner, minimering av bruk av olje og oppmuntrende bruk av offentlig transport.

Programmet søker også å utvikle og implementere innovative teknologier og paradigmer som vil forbedre transporttilstanden og utvikle Israels verdensledende innovasjonsindustri, samtidig som transportsystemene blir mer effektive i Israel og rundt om i verden. Transportminister Yisrael Katz sier at hans departement vil “fortsette å spisse innsatsen for å gjøre Israel til et knutepunkt for innovasjon for fremtiden for transport og smart teknologi.”

Økonomi- og industriministeren Eli Cohen bemerker at “mens Israels innovasjonsøkosystem er blitt en global modell, har dette ennå ikke plantet seg i Israels eget transportsystem, som fortsatt vil møte store utfordringer i den nærmeste fremtid. Dette revolusjonerende programmet er et viktig skritt mot å forbinde suksessen til Israels høyteknologiske industri med transportbransjen. ”

Programmet er ment for israelske teknologibedrifter innen transport. De vil få økonomisk støtte på 20-50 prosent for godkjente forsknings- og utviklingsutgifter, med ytterligere støtte på opptil 75 prosent av FoU-utgifter til prosjekter som kan demonstrere betydelig potensial for å strømlinjeforme og forbedre transporten i Israel. Programmet vil bidra til å kompensere risikoen for FoU, uten å ta en andel i fremtidig fortjeneste. Bedrifter vil returnere sine tilskudd til Israels innovasjonsmyndighet via kun royalty fra salg dersom et initiativ er blitt kommersialisert.