En omfattende femårsplan for å redusere økonomiske og sosiale hull i Øst-Jerusalem er godkjent av den israelske regjeringen, skriver Globes. Planen koster 2 milliarder shekel og har til hensikt å hjelpe arabiske innbyggere i Øst-Jerusalem til å bli integrert i Israels samfunn og økonomi. Planen inkluderer bevilgninger for å forbedre transport, utdanning, sysselsetting, velferd og helse. Den nye femårsplanen er en fortsettelse av en eksisterende plan som avsluttes i slutten av året. Den nye planen tildeler betydelig mer penger enn den gamle planen hvor kun 150 millioner shekel ble brukt. Budsjettet for den nye planen inkluderer 850 millioner shekel fra statlige departementer, 950 millioner i tilleggsavsetninger fra Finansdepartementet, og 200 millioner som Jerusalem kommune har forpliktet seg til å betale for. Finansdepartementets budsjettavdeling har utarbeidet den nye planen i samarbeid med departementet for Jerusalem-saker, med Jerusalem kommune i en operativ rolle. 332.000 arabere bor i Øst-Jerusalem. Ifølge tall fra Jerusalem Institute for Policy Research er det et stort fattigdomsgap mellom den arabiske og jødiske befolkningen i Jerusalem. 75% av araberne bodde i fattigdom i 2016, sammenlignet med 29% av jødene. 52% av alle araberne i Israel er under fattigdomsgrensen, skriver Globes. 445 millioner shekel vil bli investert i utdanning i løpet av de kommende fem årene, med nesten halvparten av dette beløpet investert i uformell utdanning i Øst-Jerusalem. Nesten 200 millioner shekel vil bli injisert i utdanningsinstitusjoner som underviser i israelsk læreplan. Jerusalem kommunen sier at mindre enn 7% av de 109.000 barna i alderen 6-18 i Øst-Jerusalem studerer for israelsk matrikulering, mens resten studerer for jordansk matrikulering. Øst-Jerusalem mangler 1900 klasserom. Mer enn 95% av elevene mangler flyt på hebraisk. Globes kilder involvert i å forberede planen sier at budsjettene i det nye programmet er store nok til å endre utdanningssystemet. Rådet for høyere utdanning og planlegging og budsjetteringskomiteen vil vurdere å tildele penger for å fordoble antall elever i Øst-Jerusalem fra 250 000-300 000 til 500 000 i året. Når det gjelder transport vil et team bli samlet under ledelse av transportdepartementets generaldirektorat. Det vil anbefale spesifikke prosjekter for investering og tidsplaner for å utføre dem. 500 millioner shekel vil bli investert i å forbedre transportinfrastrukturen i Øst Jerusalem. Innen helse vil planen forsøke å gi incentiver for helsefondene til å åpne klinikker i Øst-Jerusalem. Når det gjelder sysselsettingen har planen til formål å forbedre sysselsettingssituasjonen blant kvinner i Øst-Jerusalem. Kvinners nåværende sysselsetting er bare 22%, sammenlignet med 35% av kvinner i alderen 25-64 i israelsk arabisk sektor. Hebraiske studier vil bli utvidet til dette formålet. Antall barnehager vil også økes, yrkesskolen for jenter i Øst-Jerusalem vil bli utvidet, og velferdsprogrammer i Øst-Jerusalem vil bli utvidet. Staten vil også investere penger i å utvikle parker, barnefasiliteter og idrettsanlegg og forbedre drenering og avløpsinfrastruktur, skriver Globes.

En omfattende femårsplan for å redusere økonomiske og sosiale hull i Øst-Jerusalem er godkjent av den israelske regjeringen, skriver Globes. Planen koster 2 milliarder shekel og har til hensikt å hjelpe arabiske innbyggere i Øst-Jerusalem til å bli integrert i Israels samfunn og økonomi. Planen inkluderer bevilgninger for å forbedre transport, utdanning, sysselsetting, velferd og helse.

Den nye femårsplanen er en fortsettelse av en eksisterende plan som avsluttes i slutten av året. Den nye planen tildeler betydelig mer penger enn den gamle planen hvor kun 150 millioner shekel ble brukt. Budsjettet for den nye planen inkluderer 850 millioner shekel fra statlige departementer, 950 millioner i tilleggsavsetninger fra Finansdepartementet, og 200 millioner som Jerusalem kommune har forpliktet seg til å betale for.

Finansdepartementets budsjettavdeling har utarbeidet den nye planen i samarbeid med departementet for Jerusalem-saker, med Jerusalem kommune i en operativ rolle.

332.000 arabere bor i Øst-Jerusalem. Ifølge tall fra Jerusalem Institute for Policy Research er det et stort fattigdomsgap mellom den arabiske og jødiske befolkningen i Jerusalem. 75% av araberne bodde i fattigdom i 2016, sammenlignet med 29% av jødene. 52% av alle araberne i Israel er under fattigdomsgrensen, skriver Globes.

445 millioner shekel vil bli investert i utdanning i løpet av de kommende fem årene, med nesten halvparten av dette beløpet investert i uformell utdanning i Øst-Jerusalem. Nesten 200 millioner shekel vil bli injisert i utdanningsinstitusjoner som underviser i israelsk læreplan.

Jerusalem kommunen sier at mindre enn 7% av de 109.000 barna i alderen 6-18 i Øst-Jerusalem studerer for israelsk matrikulering, mens resten studerer for jordansk matrikulering. Øst-Jerusalem mangler 1900 klasserom. Mer enn 95% av elevene mangler flyt på hebraisk.

Globes kilder involvert i å forberede planen sier at budsjettene i det nye programmet er store nok til å endre utdanningssystemet. Rådet for høyere utdanning og planlegging og budsjetteringskomiteen vil vurdere å tildele penger for å fordoble antall elever i Øst-Jerusalem fra 250 000-300 000 til 500 000 i året.

Når det gjelder transport vil et team bli samlet under ledelse av transportdepartementets generaldirektorat. Det vil anbefale spesifikke prosjekter for investering og tidsplaner for å utføre dem. 500 millioner shekel vil bli investert i å forbedre transportinfrastrukturen i Øst Jerusalem.

Innen helse vil planen forsøke å gi incentiver for helsefondene til å åpne klinikker i Øst-Jerusalem.

Når det gjelder sysselsettingen har planen til formål å forbedre sysselsettingssituasjonen blant kvinner i Øst-Jerusalem. Kvinners nåværende sysselsetting er bare 22%, sammenlignet med 35% av kvinner i alderen 25-64 i israelsk arabisk sektor. Hebraiske studier vil bli utvidet til dette formålet.

Antall barnehager vil også økes, yrkesskolen for jenter i Øst-Jerusalem vil bli utvidet, og velferdsprogrammer i Øst-Jerusalem vil bli utvidet. Staten vil også investere penger i å utvikle parker, barnefasiliteter og idrettsanlegg og forbedre drenering og avløpsinfrastruktur, skriver Globes.