«Så lenge Iran bruker sine styrker og raketter til å forsøke å destabilisere regionen, er det retten til ethvert land i regionen, inkludert Israel, å forsvare seg ved å ødelegge farekilder, skiver den arabiske Gulfstaten Bahrains utenriksministeren, Khalid bin Ahmed Al Khalifa (bilde), på Twitter, skriver Ynet News. Bahrain, en nær amerikansk alliert, anser Iran for å være en regional trussel. Den lille øy-nasjonen beskylder sin persiske gulf nabo for opprustning og trening av sjiamuslimske demonstranter med sikte på å destabilisere det sunni-muslimske landet. Bahrain har også støttet president Donald Trumps beslutning om å trekke seg fra atomvåpenavtalen med Iran.

«Så lenge Iran bruker sine styrker og raketter til å forsøke å destabilisere regionen, er det retten til ethvert land i regionen, inkludert Israel, å forsvare seg ved å ødelegge farekilder, skiver den arabiske Gulfstaten Bahrains utenriksministeren, Khalid bin Ahmed Al Khalifa (bilde), på Twitter, skriver Ynet News.

Bahrain, en nær amerikansk alliert, anser Iran for å være en regional trussel. Den lille øy-nasjonen beskylder sin persiske gulf nabo for opprustning og trening av sjiamuslimske demonstranter med sikte på å destabilisere det sunni-muslimske landet. Bahrain har også støttet president Donald Trumps beslutning om å trekke seg fra atomvåpenavtalen med Iran.