Hva vil skje med den israelske økonomien hvis konflikt med Iran fortsetter å eskalere. Calcalist har foretatt en analyse, og konkluderer med at den israelske økonomien er bedre forberedt enn den noen gang har vært før en mulig militærkonfrontasjon. Til tross for den økende risikoen for en bredere militærkonfrontasjon etter rakettutvekslingen mellom Israel og iranske styrker etablert i Syria, styrket shekelen seg. Langvarig militært engasjement vil utvilsomt være skadelig for Israels økonomiske aktivitet, men finansielle indikatorer, som for eksempel valutakurser, antyder at landet kanskje er bedre forberedt enn det noen gang har vært for å være i konflikt, skriver Calcalist. "Opptrappingen ved den nordlige grensen er ikke en positiv utvikling», sier Ronen Menahem, som leder forsknings- og strategiavdelingen ved Mizrahi Tefahot Bank Ltd., en av Israels største finansinstitusjoner. «Konfrontasjonen mislyktes imidlertid med å ødelegge markeder», sier Menahem, og legger til at han forventer at den israelske økonomien skal forbli motstandsdyktig. Israel rapporterte nylig om en økonomisk vekst på imponerende 4% i 2017. Regjeringens prognose for inneværende år er en BNP-vekst på 3,5%. Landets arbeidsledighet er historisk lav på 3,7%. Krig kan føre til rask devaluering av innenlandsk valuta, noe som kan føre til en økning i inflasjonen. Men å dømme etter Israels konflikt i Libanon i 2006 og i Gaza i 2014, kan devalueringen vare i bare noen få dager, skriver Calcalist, og legger til at selv om shekelen skulle miste verdi mot dollar, kan det være bra etter nesten ti år med i motsatt retning. Israels eksportører vil spesielt dra nytte av en svakere shekel. På samme måte har inflasjonen vært ekstremt lav de siste fire årene, og landets sentralbank, Israels Bank, har håpet på mer inflasjon. Israels Bank studerte den økonomiske effekten av Libanon-krigen i 2006 og fant en nedgang i 0,35% -0,5%, noe som representerer et tap på mellom 1,2 milliarder dollar og 1,8 milliarder dollar. Økonomien klarte å komme seg raskt. Sentralbanken fant også ut at industriproduksjonen har en tendens til å holde seg stabil under militær konflikt, særlig gjelder det teknologibedrifter. Og siden det siste militære engasjementet, har sammensetningen av israelsk eksport bare blitt mer dominert av tekniske tjenester. Hvis konflikten med Iran fortsetter å eskalere, kan Israel lene seg på en rekord på 115 milliarder dollar i valutareserver. Den israelske økonomiens Achilles hæl i krigstid er turisme, som hele tiden er høy. I 2017 kom 3,6 millioner mennesker til landet, ifølge Israels departement for turisme. De la rundt 5,6 milliarder dollar til israelsk økonomi. Neste år forventes turismen å vokse enda mer og få inn 7 milliarder dollar. En midlertidig nedgang i turismen vil ikke ha en dyp innvirkning på Israels samlede økonomiske produksjon, men for de 150.000 ansatte som er ansatt i bransjen kan konsekvensene være alvorlige, skriver Calcalist.  

Hva vil skje med den israelske økonomien hvis konflikt med Iran fortsetter å eskalere. Calcalist har foretatt en analyse, og konkluderer med at den israelske økonomien er bedre forberedt enn den noen gang har vært før en mulig militærkonfrontasjon. Til tross for den økende risikoen for en bredere militærkonfrontasjon etter rakettutvekslingen mellom Israel og iranske styrker etablert i Syria, styrket shekelen seg.

Langvarig militært engasjement vil utvilsomt være skadelig for Israels økonomiske aktivitet, men finansielle indikatorer, som for eksempel valutakurser, antyder at landet kanskje er bedre forberedt enn det noen gang har vært for å være i konflikt, skriver Calcalist.

“Opptrappingen ved den nordlige grensen er ikke en positiv utvikling», sier Ronen Menahem, som leder forsknings- og strategiavdelingen ved Mizrahi Tefahot Bank Ltd., en av Israels største finansinstitusjoner. «Konfrontasjonen mislyktes imidlertid med å ødelegge markeder», sier Menahem, og legger til at han forventer at den israelske økonomien skal forbli motstandsdyktig.

Israel rapporterte nylig om en økonomisk vekst på imponerende 4% i 2017. Regjeringens prognose for inneværende år er en BNP-vekst på 3,5%. Landets arbeidsledighet er historisk lav på 3,7%.

Krig kan føre til rask devaluering av innenlandsk valuta, noe som kan føre til en økning i inflasjonen. Men å dømme etter Israels konflikt i Libanon i 2006 og i Gaza i 2014, kan devalueringen vare i bare noen få dager, skriver Calcalist, og legger til at selv om shekelen skulle miste verdi mot dollar, kan det være bra etter nesten ti år med i motsatt retning. Israels eksportører vil spesielt dra nytte av en svakere shekel.

På samme måte har inflasjonen vært ekstremt lav de siste fire årene, og landets sentralbank, Israels Bank, har håpet på mer inflasjon.

Israels Bank studerte den økonomiske effekten av Libanon-krigen i 2006 og fant en nedgang i 0,35% -0,5%, noe som representerer et tap på mellom 1,2 milliarder dollar og 1,8 milliarder dollar. Økonomien klarte å komme seg raskt. Sentralbanken fant også ut at industriproduksjonen har en tendens til å holde seg stabil under militær konflikt, særlig gjelder det teknologibedrifter. Og siden det siste militære engasjementet, har sammensetningen av israelsk eksport bare blitt mer dominert av tekniske tjenester. Hvis konflikten med Iran fortsetter å eskalere, kan Israel lene seg på en rekord på 115 milliarder dollar i valutareserver.

Den israelske økonomiens Achilles hæl i krigstid er turisme, som hele tiden er høy. I 2017 kom 3,6 millioner mennesker til landet, ifølge Israels departement for turisme. De la rundt 5,6 milliarder dollar til israelsk økonomi. Neste år forventes turismen å vokse enda mer og få inn 7 milliarder dollar. En midlertidig nedgang i turismen vil ikke ha en dyp innvirkning på Israels samlede økonomiske produksjon, men for de 150.000 ansatte som er ansatt i bransjen kan konsekvensene være alvorlige, skriver Calcalist.