Styret i Norsk-Israelsk Handelskammer har innkalt til årsmøte 3.mai kl. 18.30 på vanlig sted. I den anledningen har styret offentliggjort som årsberetning. Der fremgår det at styret i inneværende periode har hatt fokus på entreprenørskap og «innovasjonsreisen» som er en årlig delegasjonsreise til Tel Aviv Inovation Festival i begynnelsen av September. Det er fortsatt høyt fokus på å utvikle samarbeidet innen Olje og Energi området mellom Israel og Norge. Dette håndteres i hovedsak av foreningens avdeling i Stavanger. Avdelingen i Kristiansand fokuserer mye på MedTech og utstyrsleveranser til olje- og gassektoren.  I tillegg til dette har det vært fokus på å arrangere frokostmøter med aktuelle temaer og vi har deltatt aktivt inne på Oslo International House, heter det i styrets årsberetning. Det har medført øket fokus på NIHK og flere har fattet interesse for det arbeidet handelskammeret utfører. Ved flere anledninger har Handelskammeret deltatt på arrangementer sammen med den Israelske Ambassaden hvor Ambassadøren og/eller førstesekræren har deltatt. Forholdet til den Israelske ambassaden har blitt vesentlig styrket gjennom det siste året, nå også med Handelsattaché Anders Melhus, slås det fast. Hvert år deles det ut en ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeide mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2017 utdelt på sommermøtet (som ble avholdt i Juni) og tilfalt denne gangen Jørund 2enning Rytman som da var leder for Israels Venner på Stortinget. «Jørund Henning Rytman har gjennom sine verv på stortinget bidratt med stor oppmerksomhet på forholdet mellom Norge og Israel og spesielt handelssamarbeidet. Han er i alle settinger en forvarer av samarbeidet mellom Norge og Israel. En aktiv bruker av sosiale medier til å fremme forståelse for Israel,» heter det i begrunnelsen. Sommermøtet 21.06 2017 ble avholdt i lokalene til Oslo International House. Det åpnet med forfriskninger i hagen, hvor deltagerne fikk mulighet til å mingle og bli kjent med hverandre. Det var flott sang ved Mezada Sarah Petilon og David Zeev. Conrad Myrland fra MIFF hadde foredrag og fortalt om situasjonen i Israel. Anders Melhus som er handelsattache i den Israelske ambassaden fortalte om mulighetene med handel mellom Norge og Israel. Øyvind Bernatek fra Hjelp Jødene Hjem fortalte om prosjektene som de er involvert i sammen med andre i Israel. Av årsberetningen fremgår det også at medlemstallet totalt er litt økende. . «Veksten lokalt beviser med all tydelighet at valgt strategi med satsning på lokalavdelinger bærer frukt, og vi gleder oss over dette,» heter det i årsberetningen. Stavangeravdelingen står for nesten halvparten av medlemmene. Kristiansands avdeling er oppe og går og har fått en relansering i mai 2017, fremgår det av årsberetningen. Handelskammeret hadde en stor samling i Kristiansand hvor Anders Melhus fra ambassaden deltok, i tillegg til varaordføreren i Kristiansand. Totalt var det 35 personer til stede. Lederen av lokallaget i Kristiansand, Magne Reme, får ros. Styret mener han har gjort en fabelaktig jobb med avdelingen i Kristiansand. 28.11.17 ble det arrangert julemøte med besøk av Israels handelsatærttache Anders Melhus som fortalte om Innovasjonens økosystem i Israel. Førstesekretær ved ambassaden, Dan Poraz, deltok også i møtet. Sammen med dem var deler av staben ved ambassaden sammen med presseansvarlig Beathe Mikalsen. Det var foredrag av Kristin Danielsen som er en av lederne for Forskningsrådet i Norge. Hun fortalte om delegasjonsreisen som forskningsrådet hadde til Israel i oktober arrangert av Israels ambassade og initiert av Alexander Douglas og leder for handelskammeret. Hun la stor vekt på forskningssamarbeidet mellom Norge og Israel som en oppfølger av intensjonsavtalen som ble undertegnet av Børge Brende og Benjamin Netanyahu. Igjen var det god mat og godt drikke på julemøtet.  I mai måned var handelskammeret invitert til å delta på Partiet DE kristnes sitt møte på Plaza. Her var det besøk av Minister Ayoob Kara som representerte statsministerens kontor i Israel. I løpet av turen ble han utnevnt til kommunikasjon minister i Israel. Lederen for handelskammeret hadde et 10 minutter innslag på møtet, hvor fokus var handel og kultur mellom Norge og Israel.   I forbindelse med besøket av Ayoob Kara arrangerte handelskammeret et frokostmøte i Oslo International House, med av to av rådgiverne til Ayoob Kara og Anders Melhus fra Israels ambassade. Fokuset var på utviklingen i Israel. Mye fokus på innovasjon og at det skal bygges en ledning fra Rødehavet til Dødehavet for å gi vann til Israel og Jordan.   Hadelskammeret deltok i en boklansering på stortinget sammen med Israels Venner på stortinget. Boken er skrevet av Nicoli Srøm Olsen og heter Start Up Israel. Den ble presentert i forbindelse med Oslo Innovation week. Handelskammeret var også med på Oslo Innovation Week sammen med Israels Ambassade. Her ble også introdusert Crowd Funding ved Jon Medved fra Israel.   I september var det en delegasjon fra Norge på DLD Tel Aviv. Dette er en veldig stor Innovasjons festival som arrangeres hvert år. Fra Oslo var det 7 firmaer representert med rundt 10 deltakere. Stavanger hadde en stor delegasjon som også omfattet store deler av det politiske miljøet i Stavanger ledet av varaordføreren. Årsberetningen understreker at formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge. Styret presiserer at handel også fremmer saker som kultur og forståelse. (Ref. § 2 i NIHK vedtekter) Styret har i perioden håndtert en rekke henvendelser fra Norske og Israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere, og har hatt flere møter i Israel i forhold til å bygge relasjoner mellom Norske og Israelske bedrifter. «Dette er en pågående kontakt som over tid vil styrke forholdene mellom norske og Israelske bedrifter. Styreleder tilbragte mer enn to måneder i Israel sommeren 2017 for å bygge relasjoner mellom landene. Magne Reme fra Kristiansand har også tilbragt tid flere ganger i Israel for å bygge relasjoner,» fortelles det i årsberetningen. Styreleder og nestleder har ved ulike tilfelle representert NIHK i møter ved ambassaden og i residensen.

Styret i Norsk-Israelsk Handelskammer har innkalt til årsmøte 3.mai kl. 18.30 på vanlig sted. I den anledningen har styret offentliggjort som årsberetning. Der fremgår det at styret i inneværende periode har hatt fokus på entreprenørskap og «innovasjonsreisen» som er en årlig delegasjonsreise til Tel Aviv Inovation Festival i begynnelsen av September.

Det er fortsatt høyt fokus på å utvikle samarbeidet innen Olje og Energi området mellom Israel og Norge. Dette håndteres i hovedsak av foreningens avdeling i Stavanger. Avdelingen i Kristiansand fokuserer mye på MedTech og utstyrsleveranser til olje- og gassektoren.

 I tillegg til dette har det vært fokus på å arrangere frokostmøter med aktuelle temaer og vi har deltatt aktivt inne på Oslo International House, heter det i styrets årsberetning. Det har medført øket fokus på NIHK og flere har fattet interesse for det arbeidet handelskammeret utfører.

Ved flere anledninger har Handelskammeret deltatt på arrangementer sammen med den Israelske Ambassaden hvor Ambassadøren og/eller førstesekræren har deltatt. Forholdet til den Israelske ambassaden har blitt vesentlig styrket gjennom det siste året, nå også med Handelsattaché Anders Melhus, slås det fast.

Hvert år deles det ut en ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeide mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2017 utdelt på sommermøtet (som ble avholdt i Juni) og tilfalt denne gangen Jørund 2enning Rytman som da var leder for Israels Venner på Stortinget.

«Jørund Henning Rytman har gjennom sine verv på stortinget bidratt med stor oppmerksomhet på forholdet mellom Norge og Israel og spesielt handelssamarbeidet. Han er i alle settinger en forvarer av samarbeidet mellom Norge og Israel. En aktiv bruker av sosiale medier til å fremme forståelse for Israel,» heter det i begrunnelsen.

Sommermøtet 21.06 2017 ble avholdt i lokalene til Oslo International House. Det åpnet med forfriskninger i hagen, hvor deltagerne fikk mulighet til å mingle og bli kjent med hverandre. Det var flott sang ved Mezada Sarah Petilon og David Zeev. Conrad Myrland fra MIFF hadde foredrag og fortalt om situasjonen i Israel. Anders Melhus som er handelsattache i den Israelske ambassaden fortalte om mulighetene med handel mellom Norge og Israel. Øyvind Bernatek fra Hjelp Jødene Hjem fortalte om prosjektene som de er involvert i sammen med andre i Israel.

Av årsberetningen fremgår det også at medlemstallet totalt er litt økende. . «Veksten lokalt beviser med all tydelighet at valgt strategi med satsning på lokalavdelinger bærer frukt, og vi gleder oss over dette,» heter det i årsberetningen. Stavangeravdelingen står for nesten halvparten av medlemmene.

Kristiansands avdeling er oppe og går og har fått en relansering i mai 2017, fremgår det av årsberetningen. Handelskammeret hadde en stor samling i Kristiansand hvor Anders Melhus fra ambassaden deltok, i tillegg til varaordføreren i Kristiansand. Totalt var det 35 personer til stede. Lederen av lokallaget i Kristiansand, Magne Reme, får ros. Styret mener han har gjort en fabelaktig jobb med avdelingen i Kristiansand.

28.11.17 ble det arrangert julemøte med besøk av Israels handelsatærttache Anders Melhus som fortalte om Innovasjonens økosystem i Israel. Førstesekretær ved ambassaden, Dan Poraz, deltok også i møtet. Sammen med dem var deler av staben ved ambassaden sammen med presseansvarlig Beathe Mikalsen. Det var foredrag av Kristin Danielsen som er en av lederne for Forskningsrådet i Norge. Hun fortalte om delegasjonsreisen som forskningsrådet hadde til Israel i oktober arrangert av Israels ambassade og initiert av Alexander Douglas og leder for handelskammeret.

Hun la stor vekt på forskningssamarbeidet mellom Norge og Israel som en oppfølger av intensjonsavtalen som ble undertegnet av Børge Brende og Benjamin Netanyahu. Igjen var det god mat og godt drikke på julemøtet.

 I mai måned var handelskammeret invitert til å delta på Partiet DE kristnes sitt møte på Plaza. Her var det besøk av Minister Ayoob Kara som representerte statsministerens kontor i Israel. I løpet av turen ble han utnevnt til kommunikasjon minister i Israel. Lederen for handelskammeret hadde et 10 minutter innslag på møtet, hvor fokus var handel og kultur mellom Norge og Israel.  

I forbindelse med besøket av Ayoob Kara arrangerte handelskammeret et frokostmøte i Oslo International House, med av to av rådgiverne til Ayoob Kara og Anders Melhus fra Israels ambassade. Fokuset var på utviklingen i Israel. Mye fokus på innovasjon og at det skal bygges en ledning fra Rødehavet til Dødehavet for å gi vann til Israel og Jordan.  

Hadelskammeret deltok i en boklansering på stortinget sammen med Israels Venner på stortinget. Boken er skrevet av Nicoli Srøm Olsen og heter Start Up Israel. Den ble presentert i forbindelse med Oslo Innovation week. Handelskammeret var også med på Oslo Innovation Week sammen med Israels Ambassade. Her ble også introdusert Crowd Funding ved Jon Medved fra Israel.  

I september var det en delegasjon fra Norge på DLD Tel Aviv. Dette er en veldig stor Innovasjons festival som arrangeres hvert år. Fra Oslo var det 7 firmaer representert med rundt 10 deltakere. Stavanger hadde en stor delegasjon som også omfattet store deler av det politiske miljøet i Stavanger ledet av varaordføreren.

Årsberetningen understreker at formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge. Styret presiserer at handel også fremmer saker som kultur og forståelse. (Ref. § 2 i NIHK vedtekter) Styret har i perioden håndtert en rekke henvendelser fra Norske og Israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere, og har hatt flere møter i Israel i forhold til å bygge relasjoner mellom Norske og Israelske bedrifter.

«Dette er en pågående kontakt som over tid vil styrke forholdene mellom norske og Israelske bedrifter. Styreleder tilbragte mer enn to måneder i Israel sommeren 2017 for å bygge relasjoner mellom landene. Magne Reme fra Kristiansand har også tilbragt tid flere ganger i Israel for å bygge relasjoner,» fortelles det i årsberetningen. Styreleder og nestleder har ved ulike tilfelle representert NIHK i møter ved ambassaden og i residensen.