Eksport av varer fra Norge til Israel økte med 4,9 prosent fra 2016 til 2017. I 2017 eksporterte Norge varer for 1.442.230.000 kroner til Israel, fremgår det av årsberetningen til Norsk-Israelsk Handelskammer. Eksportnivået har økt hvert år siden 2012, og dette er tredje gang eksporten har oversteget en milliard kroner. Det er hovedsakelig mat som eksporteres. 1.310 millioner av eksportkronene er i produktgruppen «matvarer og levende dyr». Den nest største produktgruppen er «maskiner og transportmidler», med nesten 43 millioner kroner. I 2017 importerte Norge varer for 836.336.000 kroner fra Israel. Det er en nedgang på 119.781.000, som utgjør en reduksjon på 12,5 prosent. Importnivået har vært stabilt stigende siden 2009, og nådd ny rekord hvert år siden 2011 frem til 2016, fremkommer det av årsberetningen.. Den største produktgruppen vi importerer fra Israel er «maskiner og transportmidler», som sto for nesten 275 millioner av importkronene. Etterpå følger «matvarer og levende dyr» med drøye 220 millioner kroner, «forskjellige ferdigvare» med 138 millioner og «kjemiske produkter» med drøye 107 millioner kroner. Importen fra Israel gikk ned i 2017 i forhold til 2016. Dette i motsetning til i tidligere års økning.

Eksport av varer fra Norge til Israel økte med 4,9 prosent fra 2016 til 2017. I 2017 eksporterte Norge varer for 1.442.230.000 kroner til Israel, fremgår det av årsberetningen til Norsk-Israelsk Handelskammer. Eksportnivået har økt hvert år siden 2012, og dette er tredje gang eksporten har oversteget en milliard kroner.

Det er hovedsakelig mat som eksporteres. 1.310 millioner av eksportkronene er i produktgruppen «matvarer og levende dyr». Den nest største produktgruppen er «maskiner og transportmidler», med nesten 43 millioner kroner.

I 2017 importerte Norge varer for 836.336.000 kroner fra Israel. Det er en nedgang på 119.781.000, som utgjør en reduksjon på 12,5 prosent. Importnivået har vært stabilt stigende siden 2009, og nådd ny rekord hvert år siden 2011 frem til 2016, fremkommer det av årsberetningen..

Den største produktgruppen vi importerer fra Israel er «maskiner og transportmidler», som sto for nesten 275 millioner av importkronene. Etterpå følger «matvarer og levende dyr» med drøye 220 millioner kroner, «forskjellige ferdigvare» med 138 millioner og «kjemiske produkter» med drøye 107 millioner kroner. Importen fra Israel gikk ned i 2017 i forhold til 2016. Dette i motsetning til i tidligere års økning.