Dr. Adam Reuter, leder av det israelske selskapet Financial Immunities, og Noga Kainan, leder av det israelske lederforumet, har nettopp publisert en bok som beskriver mange av Israels suksesser de siste tretti årene. Boken, Israel- a land of Success, er tilgjengelig på Amazon.com og beskriver den fantastiske utviklingen i den jødiske staten siden 1987. Yochanan Visser er en uavhengig journalist / analytiker som i mange år jobbet som Midtøsten korrespondent for Western Journalism.com i Arizona og publiserte ofte for den viktigste nederlandske avisen De Volkskrant. Han har lest boken til Reuter og Kainan, og plukket frem noen av de viktigste faktaene fra boken i en artikkel i Israel National News. «Ta for eksempel økonomisk vekst i Israel, «skriver Visser: Det er den nest høyest i OECD-landene, og nesten dobler gjennomsnittet for de andre 34 OECD-landene. Den israelske økonomien vokste med en kumulativ rate på 65 prosent siden begynnelsen av det tjuende århundre. Det israelske bruttonasjonalbudsjettet har vokst med 923 prosent siden 1987. Statsgjelden i forhold til BNP gikk ned med 62 prosent, fra 155 prosent i 1987 til 59 prosent i 2017, noe som gjør Israel til en av kun to utviklede land i verden hvor gjeldsforbruket reduseres. Utenlandske valutareserver i Israel vokste med ikke mindre enn 2700 prosent, fra bare 4 milliarder dollar i 1987 til 112 milliarder dollar i 2017. Eksporten fra Israel vokste med 920 prosent, fra 10 milliarder dollar i 1987 til 102 milliarder dollar i 2017, og Reuter og Kainan påpeker i boken at dette skjedde mens forsvarsutgiftene i prosent av BNP falt med 74 prosent (17 prosent i 1987 mot 4,5 prosent i 2017). Årlig inflasjon viser en lignende trend. I 1987 nådde inflasjonen i Israel 16 prosent, mens den daglige inflasjonen i dag bare ligger på 0,30 prosent. Sammenlignet med andre OECD-land er Israel en suksess, skriver Reuter og Kainan. De mener at israelerne er et globalt entreprenørfolk med svært høyt kunnskapsnivå innen vitenskap og teknologi, og den israelske befolkningen er veldig ung sammenlignet med andre OECD-land. Tre endringer som bidrar til Israels fantastiske suksess, ifølge forfatterne: Landets alvorlige vannproblem forsvinner sakte mens energi blir billigere i Israel som følge av utnyttelsen av gassfeltene i Israels territorialfarvann. Samtidig vokser Israels transportinfrastruktur raskt, som det er synlig i nesten alle deler av landet. Israels helsesystem er et av de beste i verden. World Health Index rangerer landet på niende plass. Et stort flertall av israelere, inkludert arabiske og andre minoriteter, er svært fornøyd med helsetjenester i landet. Åttito prosent av israelerne er fornøyd med medisinsk pleie og 94% med sin familielege. Verdens lykkeindeks rangerer landet som nummer 11, før rikere og roligere land som Tyskland (15), Belgia (16), Luxembourg (17) og USA (18). Israels jøder har en dyp tilknytning til deres forfedres hjemland, og nesten alle føler at de er en del av noe mye større enn seg selv. Rollen som en del av jødisk tradisjon spiller en mye større rolle i israelske jøders liv enn mange i landet tror, mener forfatterne. På 70års-dagen har Israel grunn til å være fornøyd. Landet er en regional stormakt, et økonomisk kraftverk og blir langsomt et lys for nasjonene, for å sitere profeten Jesajas ord, skriver Yochanan Visser. IMen som Reuter og Kainan påpeker, står landet fortsatt overfor betydelige utfordringer med lav minstelønn, høye eiendomspriser, en aggressiv offentlig diskurs og et overskudd av byråkrati og forskrifter. Hvis Israel lykkes i å takle disse og andre viktige sosiale utfordringer, vil Israel kunne fortsette å "bringe frelse til jordens ende, " konkluderer Visser.

Dr. Adam Reuter, leder av det israelske selskapet Financial Immunities, og Noga Kainan, leder av det israelske lederforumet, har nettopp publisert en bok som beskriver mange av Israels suksesser de siste tretti årene. Boken, Israel- a land of Success, er tilgjengelig på Amazon.com og beskriver den fantastiske utviklingen i den jødiske staten siden 1987.

Yochanan Visser er en uavhengig journalist / analytiker som i mange år jobbet som Midtøsten korrespondent for Western Journalism.com i Arizona og publiserte ofte for den viktigste nederlandske avisen De Volkskrant. Han har lest boken til Reuter og Kainan, og plukket frem noen av de viktigste faktaene fra boken i en artikkel i Israel National News.

«Ta for eksempel økonomisk vekst i Israel, «skriver Visser: Det er den nest høyest i OECD-landene, og nesten dobler gjennomsnittet for de andre 34 OECD-landene. Den israelske økonomien vokste med en kumulativ rate på 65 prosent siden begynnelsen av det tjuende århundre. Det israelske bruttonasjonalbudsjettet har vokst med 923 prosent siden 1987.

Statsgjelden i forhold til BNP gikk ned med 62 prosent, fra 155 prosent i 1987 til 59 prosent i 2017, noe som gjør Israel til en av kun to utviklede land i verden hvor gjeldsforbruket reduseres.

Utenlandske valutareserver i Israel vokste med ikke mindre enn 2700 prosent, fra bare 4 milliarder dollar i 1987 til 112 milliarder dollar i 2017.

Eksporten fra Israel vokste med 920 prosent, fra 10 milliarder dollar i 1987 til 102 milliarder dollar i 2017, og Reuter og Kainan påpeker i boken at dette skjedde mens forsvarsutgiftene i prosent av BNP falt med 74 prosent (17 prosent i 1987 mot 4,5 prosent i 2017).

Årlig inflasjon viser en lignende trend. I 1987 nådde inflasjonen i Israel 16 prosent, mens den daglige inflasjonen i dag bare ligger på 0,30 prosent.

Sammenlignet med andre OECD-land er Israel en suksess, skriver Reuter og Kainan. De mener at israelerne er et globalt entreprenørfolk med svært høyt kunnskapsnivå innen vitenskap og teknologi, og den israelske befolkningen er veldig ung sammenlignet med andre OECD-land.

Tre endringer som bidrar til Israels fantastiske suksess, ifølge forfatterne: Landets alvorlige vannproblem forsvinner sakte mens energi blir billigere i Israel som følge av utnyttelsen av gassfeltene i Israels territorialfarvann. Samtidig vokser Israels transportinfrastruktur raskt, som det er synlig i nesten alle deler av landet.

Israels helsesystem er et av de beste i verden. World Health Index rangerer landet på niende plass. Et stort flertall av israelere, inkludert arabiske og andre minoriteter, er svært fornøyd med helsetjenester i landet. Åttito prosent av israelerne er fornøyd med medisinsk pleie og 94% med sin familielege. Verdens lykkeindeks rangerer landet som nummer 11, før rikere og roligere land som Tyskland (15), Belgia (16), Luxembourg (17) og USA (18).

Israels jøder har en dyp tilknytning til deres forfedres hjemland, og nesten alle føler at de er en del av noe mye større enn seg selv. Rollen som en del av jødisk tradisjon spiller en mye større rolle i israelske jøders liv enn mange i landet tror, mener forfatterne.

På 70års-dagen har Israel grunn til å være fornøyd. Landet er en regional stormakt, et økonomisk kraftverk og blir langsomt et lys for nasjonene, for å sitere profeten Jesajas ord, skriver Yochanan Visser.

IMen som Reuter og Kainan påpeker, står landet fortsatt overfor betydelige utfordringer med lav minstelønn, høye eiendomspriser, en aggressiv offentlig diskurs og et overskudd av byråkrati og forskrifter. Hvis Israel lykkes i å takle disse og andre viktige sosiale utfordringer, vil Israel kunne fortsette å “bringe frelse til jordens ende, ” konkluderer Visser.