I januar ble medlem av NIHK, Jan Simonsen, sittende på et fly ved siden av to arabere. De kom i snakk. De to araberne sa de var israelske arabere bosatt i en palestinsk landsby. De hadde studert ved et av verdens hundre beste universiteter, Technion, lokalisert i Haifa. Det er et universitet, som bl.a. har fostret tre nobelprisvinnere. De to palestinerne hadde etter studiene etablert et firma, basert på kunnskapene fra Technion, og var nå på vei til Silicon-Valley i USA for å selge inn sitt produkt. Dette universitetet vil nå flere partier i Stavanger, inkludert AP, boikotte. De siste ukene har debatten vært het i Stavanger. Årsaken er at Universitetet i Stavanger for fem år siden inngikk et samarbeid om oljeteknologi og basisfag i matematikk, fysikk og kjemi. Avtalen går ut i år og forventes fornyet. Derfor sendte flere organisasjoner og partiet ut en oppfordring om å boikotte Israel og avvikle avtalen med Technion. To UiS-forskere har vært gjesteforelesere på Technion om petroleumsteknologi, og to masterstudenter og en phd-student fra Technion har vært eller er ved Universitetet i Stavanger. Ifølge UiS har deres samarbeid ikke berørt det israelske forsvaret eller forsvarsvåpenprodusenten Elbit. «Avtalen mellom UiS og Technion handler primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi. Israel har funnet omfattende offshore gassressurser, og søker kompetanse for utvinning av disse gjennom samarbeid med petroleumsmiljøet ved UiS og gjennom norske bedrifter. Palestinakomiteen sammen med LO Stavanger, IndustriEnergi Student, Stavanger Kristelige Studentforening, Stavanger AP, SV og Rødt og andre arbeider for at UiS skal avvikle samarbeidet med det israelske Technion-universitetet om olje- og gass-utvikling,» skriver de samarbeidene organisasjonene i et åpent brev til universitetet. I tillegg påstår de at Technion er en sentral samarbeidspartner med israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon. Saken ble tatt opp i spørretimen i Stortinget av SV-representanten Eirik Faret Sakariassen, som for anledningen stilte opp med Palestinaskjerf. «SV er ikke for en akademisk boikott, men i dette spesielle tilfellet mener jeg at man må stille høyere etiske krav til den type samarbeid, fordi det er en helt spesiell institusjon, som har tett forbindelse til hæren og selskaper som vårt eget oljefond ikke aksepterer», sa Eirik Faret Sakariassen (SV) i Stortinget. Sakariassen spurte ifølge Forskerforum hvilket ansvar «forsknings- og høyere utdanningsminister», Iselin Nybø mener universitetene har. Hun svarte at Kunnskapsdepartementet ikke kan gripe inn i samarbeidet på grunn av den lovfestede akademiske friheten. «Regjeringen tror på dialog og samarbeid for å løse konflikter og skape tillit og er uenige med de som tar til orde for boikott av Israel. Norske universiteter og høyskoler står fritt til å avgjøre hvilke institusjoner de ønsker å samarbeide med. Universiteter kan heller ikke forby sine forskere å samarbeide med forskere fra Israel,» sa statsråden. «Det nye oppropet tilføyer ikke noe nytt i debatten», mener prorektor ved UiS, Dag Husebø. «Universitetet er en akademisk aktør, ikke politisk. Intensjonsavtaler som dette har vi i mange land, også i regimer hvor det foregår ting vi ikke er enig i», sier han,» ifølge Forskerforum. Han understreker at universitetet gjør en grundig forskningsetisk vurdering hver gang de velger samarbeidspartner. Avtalen mellom Universitetet i Stavanger og Technion går ut ved årsskiftet og blir sannsynligvis fornyet i løpet av året. Sist det var debatt om samarbeidet mellom det israelske universitetet og Universitetet i Stavanger reagerte Nobelprisvinner og kjemiprofessor Dan Shechtman ved Technion kraftig på et lignende opprop om akade­misk og kulturell boikott av israelske institusjoner, og var overra­ket over at dette kom fra Norge. «Boikott er stikk i strid med alle akademiske idealer. Akademikere skulle være åpne for alle ideer og innspill, og jeg trodde ikke Norge fremmet slike holdninger. Mitt håp er at det dreier seg om en liten norsk minoritet som roper på boikott av Israel» sa professor Dan Shechtman til Dagen, og han la til: «Boikott er et stygt ord. Da nazistene og fascistene begynte sin forfølgelse av jødene i Tyskland på 1930-tallet, startet det hele med boikott av jødiske butikker og institusjoner.».  

I januar ble medlem av NIHK, Jan Simonsen, sittende på et fly ved siden av to arabere. De kom i snakk. De to araberne sa de var israelske arabere bosatt i en palestinsk landsby. De hadde studert ved et av verdens hundre beste universiteter, Technion, lokalisert i Haifa. Det er et universitet, som bl.a. har fostret tre nobelprisvinnere. De to palestinerne hadde etter studiene etablert et firma, basert på kunnskapene fra Technion, og var nå på vei til Silicon-Valley i USA for å selge inn sitt produkt.

Dette universitetet vil nå flere partier i Stavanger, inkludert AP, boikotte.

De siste ukene har debatten vært het i Stavanger. Årsaken er at Universitetet i Stavanger for fem år siden inngikk et samarbeid om oljeteknologi og basisfag i matematikk, fysikk og kjemi. Avtalen går ut i år og forventes fornyet. Derfor sendte flere organisasjoner og partiet ut en oppfordring om å boikotte Israel og avvikle avtalen med Technion.

To UiS-forskere har vært gjesteforelesere på Technion om petroleumsteknologi, og to masterstudenter og en phd-student fra Technion har vært eller er ved Universitetet i Stavanger. Ifølge UiS har deres samarbeid ikke berørt det israelske forsvaret eller forsvarsvåpenprodusenten Elbit.

«Avtalen mellom UiS og Technion handler primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi. Israel har funnet omfattende offshore gassressurser, og søker kompetanse for utvinning av disse gjennom samarbeid med petroleumsmiljøet ved UiS og gjennom norske bedrifter.

Palestinakomiteen sammen med LO Stavanger, IndustriEnergi Student, Stavanger Kristelige Studentforening, Stavanger AP, SV og Rødt og andre arbeider for at UiS skal avvikle samarbeidet med det israelske Technion-universitetet om olje- og gass-utvikling,» skriver de samarbeidene organisasjonene i et åpent brev til universitetet.

I tillegg påstår de at Technion er en sentral samarbeidspartner med israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon.

Saken ble tatt opp i spørretimen i Stortinget av SV-representanten Eirik Faret Sakariassen, som for anledningen stilte opp med Palestinaskjerf.

«SV er ikke for en akademisk boikott, men i dette spesielle tilfellet mener jeg at man må stille høyere etiske krav til den type samarbeid, fordi det er en helt spesiell institusjon, som har tett forbindelse til hæren og selskaper som vårt eget oljefond ikke aksepterer», sa Eirik Faret Sakariassen (SV) i Stortinget.

Sakariassen spurte ifølge Forskerforum hvilket ansvar «forsknings- og høyere utdanningsminister», Iselin Nybø mener universitetene har. Hun svarte at Kunnskapsdepartementet ikke kan gripe inn i samarbeidet på grunn av den lovfestede akademiske friheten.

«Regjeringen tror på dialog og samarbeid for å løse konflikter og skape tillit og er uenige med de som tar til orde for boikott av Israel. Norske universiteter og høyskoler står fritt til å avgjøre hvilke institusjoner de ønsker å samarbeide med. Universiteter kan heller ikke forby sine forskere å samarbeide med forskere fra Israel,» sa statsråden.

«Det nye oppropet tilføyer ikke noe nytt i debatten», mener prorektor ved UiS, Dag Husebø. «Universitetet er en akademisk aktør, ikke politisk. Intensjonsavtaler som dette har vi i mange land, også i regimer hvor det foregår ting vi ikke er enig i», sier han,» ifølge Forskerforum.

Han understreker at universitetet gjør en grundig forskningsetisk vurdering hver gang de velger samarbeidspartner. Avtalen mellom Universitetet i Stavanger og Technion går ut ved årsskiftet og blir sannsynligvis fornyet i løpet av året.

Sist det var debatt om samarbeidet mellom det israelske universitetet og Universitetet i Stavanger reagerte Nobelprisvinner og kjemiprofessor Dan Shechtman ved Technion kraftig på et lignende opprop om akade­misk og kulturell boikott av israelske institusjoner, og var overra­ket over at dette kom fra Norge.

«Boikott er stikk i strid med alle akademiske idealer. Akademikere skulle være åpne for alle ideer og innspill, og jeg trodde ikke Norge fremmet slike holdninger. Mitt håp er at det dreier seg om en liten norsk minoritet som roper på boikott av Israel» sa professor Dan Shechtman til Dagen, og han la til:

«Boikott er et stygt ord. Da nazistene og fascistene begynte sin forfølgelse av jødene i Tyskland på 1930-tallet, startet det hele med boikott av jødiske butikker og institusjoner.».