Israel har hatt en øning i andel kvinner i arbeidsstyrken fra 2008 til 2016 på 3,2 prosent. Tallene understreker styrken på det lokale arbeidsmarkedet, sier økonomer til Israel Hayom. Israel er blant landene som har den beste integreringen av kvinner på arbeidsmarkedet. Det viser en rapport publisert av Det internasjonale pengefondet. Sammenligning av statistikken fra 2016 til 2008, da den globale økonomiske krisen rammet, økte antallet av befolkningen som var i arbeid med 1,3%. Kun i Tyskland og Tsjekkia økte frekvensen mer enn i Israel. I tillegg viser tallene en økt kvinneandel i arbeidsstyrken i de fleste utviklede land i samme periode, og et redusert antall menn i arbeidsstyrken. Israel viste den største økningen av kvinner i arbeidsstyrken - rundt 3,2% - blant utviklede land, mens ledende land som Tyskland, Japan, Storbritannia og Frankrike registrerte en lavere andel kvinner som ble med i arbeidsstyrken. Andre utviklede land, som for eksempel USA, viste en negativ kvinneandel i arbeidsstyrken. "Disse tallene understreker styrken til det lokale arbeidsmarkedet de siste årene," sier en ekspert fra Bank Leumi som har analysert tallene. Banken har både analysert rapporten fra Det internasjonale pengefondet og sett på utviklingen i turistmarkedet. Også her er det positive tall. I årets første kvartal kom det 944 000 turister. Det var en økning på 4% sammenlignet med de 908.000 turister som besøkte landet i løpet av forrige kvartal; og en økning på 27% sammenlignet med første kvartal 2017, da bare rundt 733 000 turister kom inn. Fjoråret satt turistrekord. Aldr tidligere kom så mange turister til Isrrael på det år. Nå ligger de an til en ny rekord.  

Israel har hatt en øning i andel kvinner i arbeidsstyrken fra 2008 til 2016 på 3,2 prosent. Tallene understreker styrken på det lokale arbeidsmarkedet, sier økonomer til Israel Hayom. Israel er blant landene som har den beste integreringen av kvinner på arbeidsmarkedet. Det viser en rapport publisert av Det internasjonale pengefondet.

Sammenligning av statistikken fra 2016 til 2008, da den globale økonomiske krisen rammet, økte antallet av befolkningen som var i arbeid med 1,3%. Kun i Tyskland og Tsjekkia økte frekvensen mer enn i Israel.

I tillegg viser tallene en økt kvinneandel i arbeidsstyrken i de fleste utviklede land i samme periode, og et redusert antall menn i arbeidsstyrken.

Israel viste den største økningen av kvinner i arbeidsstyrken – rundt 3,2% – blant utviklede land, mens ledende land som Tyskland, Japan, Storbritannia og Frankrike registrerte en lavere andel kvinner som ble med i arbeidsstyrken. Andre utviklede land, som for eksempel USA, viste en negativ kvinneandel i arbeidsstyrken.

“Disse tallene understreker styrken til det lokale arbeidsmarkedet de siste årene,” sier en ekspert fra Bank Leumi som har analysert tallene.

Banken har både analysert rapporten fra Det internasjonale pengefondet og sett på utviklingen i turistmarkedet. Også her er det positive tall. I årets første kvartal kom det 944 000 turister.

Det var en økning på 4% sammenlignet med de 908.000 turister som besøkte landet i løpet av forrige kvartal; og en økning på 27% sammenlignet med første kvartal 2017, da bare rundt 733 000 turister kom inn. Fjoråret satt turistrekord. Aldr tidligere kom så mange turister til Isrrael på det år. Nå ligger de an til en ny rekord.