Prisen på mat i Israel har falt 5% de siste to årene, rapporterer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Nedgangen i matvareprisene er spesielt interessant gitt at nettolønnen har økt med 3% i samme tidsperiode, skriver Israel Hayom. Likevel er gjennomsnittlig matkostnad i Israel fortsatt 19% høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene.   En rekke faktorer har bidratt til lavere matpriser. I 2014 ble markedet for ferskt biff åpnet for økt import, som økonomer fra finansdepartementet sier medførte at prisene på biff ble redusert fra 7 til 17%. 1% kutt i den israelske merverdiavgiften og 3,5% kutt i bedriftsskatten bidro også til å redusere matvareprisene. Ytterligere tiltak som tilbakekalling av eksklusive markedsføringsavtaler for dagligvarekjeder har også påvirket matvareprisene. Økonomi- og industriminister Eli Cohen sier i en kommentar til den israelske avisen "OECD-tallene vitner om at regjeringens suksess har vært bra for å bekjempe levekostnader. "Regjeringen traff en rekke tiltak med sikte på å redusere levekostnadene, og økonomi- og industriministeriet har koordinert denne innsatsen, for eksempel lempelse av forskrifter, reduksjon av skatter, åpning av markedet for import av lignende produkter og nedbryting av monopoler," sier han  

Prisen på mat i Israel har falt 5% de siste to årene, rapporterer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Nedgangen i matvareprisene er spesielt interessant gitt at nettolønnen har økt med 3% i samme tidsperiode, skriver Israel Hayom. Likevel er gjennomsnittlig matkostnad i Israel fortsatt 19% høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene.

 

En rekke faktorer har bidratt til lavere matpriser. I 2014 ble markedet for ferskt biff åpnet for økt import, som økonomer fra finansdepartementet sier medførte at prisene på biff ble redusert fra 7 til 17%.

1% kutt i den israelske merverdiavgiften og 3,5% kutt i bedriftsskatten bidro også til å redusere matvareprisene. Ytterligere tiltak som tilbakekalling av eksklusive markedsføringsavtaler for dagligvarekjeder har også påvirket matvareprisene.

Økonomi- og industriminister Eli Cohen sier i en kommentar til den israelske avisen “OECD-tallene vitner om at regjeringens suksess har vært bra for å bekjempe levekostnader.

“Regjeringen traff en rekke tiltak med sikte på å redusere levekostnadene, og økonomi- og industriministeriet har koordinert denne innsatsen, for eksempel lempelse av forskrifter, reduksjon av skatter, åpning av markedet for import av lignende produkter og nedbryting av monopoler,” sier han