Rambam Health Care Campus er et 1000-sengs akademisk sykehus som er sykehuset for over 2 millioner innbyggere i Nord-Israel. Rambam er et tertiært referansesenter for 12 distriktsykehus, og tilbyr omfattende medisinske tjenester i alle medisinske spesialiteter. Her er deres påskehilsen

Rambam Health Care Campus er et 1000-sengs akademisk sykehus som er sykehuset for over 2 millioner innbyggere i Nord-Israel. Rambam er et tertiært referansesenter for 12 distriktsykehus, og tilbyr omfattende medisinske tjenester i alle medisinske spesialiteter.

Her er deres påskehilsen