Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu og hans finansminister Moshe Kahlon har grunn til å være fornøyd. Onsdag godkjente nasjonalforsamlingen, Knesset, statsbudsjettet for 2019 med 62 mot 54 stemmer. Budsjettet er på 497,6 milliarder shekel (144,8 milliarder dollar.) Det høyeste statsbudsjettet noen sinne, skriver Israel Hayom. Det er mange partier og grupperingen representert i den israelske nasjonalforsamlingen og i forkant at behandlingen var det i alt fremmet rundt 3000 endringsforslag.  Men etter forhandlinger med Knessets huskomité ble det avtalt at man i plenum bare ville diskutere 350 av dem. Budsjettet for 2019 inkluderer at statsgjelden nedbetales med 100 milliarder shekel (29 milliarder dollar), samt en automatisk nedskjæring i alle departementets budsjetter på totalt 5 milliarder shekel (1,45 milliarder dollar). Forsvarsbudsjettet ble satt til 55 milliarder shekel (16 milliarder dollar). Sammen med USAs forsvarshjelp, våpenomsetningsinntekter og salg av eiendommer som eies av departementet, vil forsvarsbudsjettet til slutt utgjøre 73 milliarder shekel (21 milliarder dollar). I tillegg ble budsjettet for etterretningstjenester satt til 9,6 milliarder shekel (2,8 milliarder dollar). Underskudsmålet for 2019 er satt til 2,9% av bruttonasjonalproduktet, som  anslås å falle til 2,5% i 2020. Blant reformene i 2019-budsjettet er initiativer for å lette de høye levekostnadene, bolig- og bankreformer, en nasjonal sykepleieplan, en insentivplan for å øke deltakelsen i arbeidslivet, og en reduksjon i antall departementer, skriver Israel Hayom

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu og hans finansminister Moshe Kahlon har grunn til å være fornøyd. Onsdag godkjente nasjonalforsamlingen, Knesset, statsbudsjettet for 2019 med 62 mot 54 stemmer. Budsjettet er på 497,6 milliarder shekel (144,8 milliarder dollar.) Det høyeste statsbudsjettet noen sinne, skriver Israel Hayom.

Det er mange partier og grupperingen representert i den israelske nasjonalforsamlingen og i forkant at behandlingen var det i alt fremmet rundt 3000 endringsforslag.  Men etter forhandlinger med Knessets huskomité ble det avtalt at man i plenum bare ville diskutere 350 av dem.

Budsjettet for 2019 inkluderer at statsgjelden nedbetales med 100 milliarder shekel (29 milliarder dollar), samt en automatisk nedskjæring i alle departementets budsjetter på totalt 5 milliarder shekel (1,45 milliarder dollar).

Forsvarsbudsjettet ble satt til 55 milliarder shekel (16 milliarder dollar). Sammen med USAs forsvarshjelp, våpenomsetningsinntekter og salg av eiendommer som eies av departementet, vil forsvarsbudsjettet til slutt utgjøre 73 milliarder shekel (21 milliarder dollar). I tillegg ble budsjettet for etterretningstjenester satt til 9,6 milliarder shekel (2,8 milliarder dollar).

Underskudsmålet for 2019 er satt til 2,9% av bruttonasjonalproduktet, som  anslås å falle til 2,5% i 2020.

Blant reformene i 2019-budsjettet er initiativer for å lette de høye levekostnadene, bolig- og bankreformer, en nasjonal sykepleieplan, en insentivplan for å øke deltakelsen i arbeidslivet, og en reduksjon i antall departementer, skriver Israel Hayom