Den israelske økonomien har vokst raskere og mer konsekvent enn nesten alle andre i OECD de siste 15 årene, sier OECDs sjeføkonom, til den israelske avisen Israel Hayom. I en fersk rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling heter det at den israelske økonomien er en av de sterkeste økonomiene i verden i dag.     OECDs fungerende sjeføkonom Alvaro Pereira, som nylig besøkte Israel, presenterte rapporten for den israelske finansministeren Moshe Kahlon, finansdepartementets generaldirektør Shai Babad og sjeføkonom Yoel Naveh. Israels økonomi fortsetter å registrere "bemerkelsesverdig makroøkonomiske og skattemessige ytelse", sier rapporten, og tilføyer  OECD forventet store fremtidige inntekter fra de planlagte investeringene i offshore naturgassfelt. Rapporten roser Israels Bank for å opprettholde det de kaller «en meget imøtekommende politikk», der renten har holdt seg på 0,1% i tre år, mens banken regelmessig kjøper utenlandsk valuta for å forhindre en overdreven styrking av shekelen. Men OECD  advarer også mot  at "risikoen for å opprettholde en innbydende pengepolitikk for lenge, bør ikke bli neglisjert, da de gunstige effektene av handelsgevinstene kan reversere seg ganske raskt». "Lav inflasjon synes ikke å være relatert til svak etterspørsel, og å stramme for sent vil øke risikoen for overoppheting og økt lønningstrykk, som med økt konkurranse vil skade forretningsmessig lønnsomhet og investering," heter det videre. Israels årlige inflasjonsrate var på 0,1% i januar, men Israels Bank forventer at den går tilbake til regjeringens 1-3% mål innen årets slutt. Tilsvarende prosjekterer OECD en 1% inflasjon i 2018, stigende til 1,7% i 2019. Israels økonomi økte med 3,3% i 2017, hjulpet av sterk befolkningsvekst og en robust høyteknologisk sektor, og OECD prognoser 3,5% vekst i år og 3,4% i 2019, i tråd med den israelske sentralbankens anslag. OECDs rapport bemerket at produksjonen av gassfeltet Leviathan sent i 2019 vil gi 0,3 prosentpoeng til den økonomiske produksjonen. I rapporten fra OECD forventes det «i stor grad» en nedgang i offentlig gjeldsbyrde. "Den israelske økonomien har vokst raskere og mer konsekvent enn nesten alle andre i OECD de siste 15 årene," sa Pereira under besøket i Israel. «Arbeidsledigheten er på historisk lavt nivå, og økningen i mennesker med jobb har hatt en betydelig innvirkning på levestandarden i Israel med de i de mest avanserte økonomiene." Rapporten bemerket også flere svake punkter som den anbefaler regjeringen å følge opp for å opprettholde økonomiens positive vekst, og sier at håndteringen  av den israelske boligboblen bør være en prioritet. Israels boligpriser har steget de siste 15 årene. Regjeringen har forsøkt å reduser boligprisene samtidig som eiendomsmarkedet holder seg bratt, men til liten suksess så langt. "Hvis boligprisene skulle falle kraftig og reversere noen av styrkingen i det siste tiåret, ville privatforbruket lide. Det ville føre til uheldige virkninger på arbeidsmarkedet, noe som ville skade lånernes evne til å betale boliglånsgjeld og potensielt innebære en ytterligere boligprisfall, " heter det i rapporten. I OECD-rapporten anbefales det å investere betydelige ressurser for å få om ultra-ortodokse og israelske arabere bedre med i arbeidsstyrken, særlig i bransjer hvor ansatte har høyt inntjeningspotensial, som høyteknologi. ellers vil disse sektorene forbli fanget i lavinntektsarbeid, og ytterligere sementere ulikhet i Israel, mener OECD. Det anbefales ellers en forbedring av infrastruktur, investering i utdanning og å fremme forbrukerreformer, noe rapporten mener vil spille en avgjørende rolle i å øke produktiviteten og sikre Israels fremtidige velstand over hele linjen.

Den israelske økonomien har vokst raskere og mer konsekvent enn nesten alle andre i OECD de siste 15 årene, sier OECDs sjeføkonom, til den israelske avisen Israel Hayom. I en fersk rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling heter det at den israelske økonomien er en av de sterkeste økonomiene i verden i dag.

 

 

OECDs fungerende sjeføkonom Alvaro Pereira, som nylig besøkte Israel, presenterte rapporten for den israelske finansministeren Moshe Kahlon, finansdepartementets generaldirektør Shai Babad og sjeføkonom Yoel Naveh.

Israels økonomi fortsetter å registrere “bemerkelsesverdig makroøkonomiske og skattemessige ytelse”, sier rapporten, og tilføyer  OECD forventet store fremtidige inntekter fra de planlagte investeringene i offshore naturgassfelt.

Rapporten roser Israels Bank for å opprettholde det de kaller «en meget imøtekommende politikk», der renten har holdt seg på 0,1% i tre år, mens banken regelmessig kjøper utenlandsk valuta for å forhindre en overdreven styrking av shekelen.

Men OECD  advarer også mot  at “risikoen for å opprettholde en innbydende pengepolitikk for lenge, bør ikke bli neglisjert, da de gunstige effektene av handelsgevinstene kan reversere seg ganske raskt».

“Lav inflasjon synes ikke å være relatert til svak etterspørsel, og å stramme for sent vil øke risikoen for overoppheting og økt lønningstrykk, som med økt konkurranse vil skade forretningsmessig lønnsomhet og investering,” heter det videre.

Israels årlige inflasjonsrate var på 0,1% i januar, men Israels Bank forventer at den går tilbake til regjeringens 1-3% mål innen årets slutt. Tilsvarende prosjekterer OECD en 1% inflasjon i 2018, stigende til 1,7% i 2019.

Israels økonomi økte med 3,3% i 2017, hjulpet av sterk befolkningsvekst og en robust høyteknologisk sektor, og OECD prognoser 3,5% vekst i år og 3,4% i 2019, i tråd med den israelske sentralbankens anslag. OECDs rapport bemerket at produksjonen av gassfeltet Leviathan sent i 2019 vil gi 0,3 prosentpoeng til den økonomiske produksjonen. I rapporten fra OECD forventes det «i stor grad» en nedgang i offentlig gjeldsbyrde.

“Den israelske økonomien har vokst raskere og mer konsekvent enn nesten alle andre i OECD de siste 15 årene,” sa Pereira under besøket i Israel. «Arbeidsledigheten er på historisk lavt nivå, og økningen i mennesker med jobb har hatt en betydelig innvirkning på levestandarden i Israel med de i de mest avanserte økonomiene.”

Rapporten bemerket også flere svake punkter som den anbefaler regjeringen å følge opp for å opprettholde økonomiens positive vekst, og sier at håndteringen  av den israelske boligboblen bør være en prioritet. Israels boligpriser har steget de siste 15 årene. Regjeringen har forsøkt å reduser boligprisene samtidig som eiendomsmarkedet holder seg bratt, men til liten suksess så langt.

“Hvis boligprisene skulle falle kraftig og reversere noen av styrkingen i det siste tiåret, ville privatforbruket lide. Det ville føre til uheldige virkninger på arbeidsmarkedet, noe som ville skade lånernes evne til å betale boliglånsgjeld og potensielt innebære en ytterligere boligprisfall, ” heter det i rapporten.

I OECD-rapporten anbefales det å investere betydelige ressurser for å få om ultra-ortodokse og israelske arabere bedre med i arbeidsstyrken, særlig i bransjer hvor ansatte har høyt inntjeningspotensial, som høyteknologi. ellers vil disse sektorene forbli fanget i lavinntektsarbeid, og ytterligere sementere ulikhet i Israel, mener OECD.

Det anbefales ellers en forbedring av infrastruktur, investering i utdanning og å fremme forbrukerreformer, noe rapporten mener vil spille en avgjørende rolle i å øke produktiviteten og sikre Israels fremtidige velstand over hele linjen.