Delstatsmyndighetene i Mississippi har autorisere statskassen til å investere i israelske obligasjoner, skriver Israel Hayom. Representanthuset vedtok i dag en lov om investeringene med 118 mot 2 stemmer. Loven vil tillate delstaten å bruke midler til å investere i obligasjoner utstedt av Israel. Loven sier at disse investeringene må gjøres i amerikansk valuta og er avkortet til 20 millioner dollar. Den ansvarlige for Mississippis økonomi Michelle Williams sier at statskassen investerer mesteparten av sine overskytende midler i statlige banker, deretter i US Treasury. Loven vil gi statskassen et annet alternativ for investering som ifølge Williams er trygt, men med høyere avkastning.  

Delstatsmyndighetene i Mississippi har autorisere statskassen til å investere i israelske obligasjoner, skriver Israel Hayom. Representanthuset vedtok i dag en lov om investeringene med 118 mot 2 stemmer. Loven vil tillate delstaten å bruke midler til å investere i obligasjoner utstedt av Israel.

Loven sier at disse investeringene må gjøres i amerikansk valuta og er avkortet til 20 millioner dollar. Den ansvarlige for Mississippis økonomi Michelle Williams sier at statskassen investerer mesteparten av sine overskytende midler i statlige banker, deretter i US Treasury. Loven vil gi statskassen et annet alternativ for investering som ifølge Williams er trygt, men med høyere avkastning.