Det hebraiske universitetet i Jerusalem har opparbeidet seg et underskudd på 1,8 milliarder shekel. Etter langvarige forhandlinger de siste to årene har det israelske finansdepartementet nå akseptert å skyte inn 700 millioner shekel over en periode på 10 år. Pengene vil hjelpe universitetet til å takle underskuddet som følge av sin ufordelte pensjonsbyrde, skriver den israelske finansavisen Globes. Som en del av avtalen, som Rådet for høyere utdannings plan- og budsjettkomité er med på, er det hebraiske universitetet forpliktet til et gjenopprettingsprogram på 1,8 milliarder shekel i løpet av det neste tiåret. Hebrew University vil dekke underskuddet ved å selge eiendeler verdt 400 millioner og sette opp garantier og andre ressurser verd 600 millioner shekel og resten gjennom administrasjon og kostnadsbesparelser. I bytte for regjeringens penger vil niversitetet forplikte seg til å møte nasjonale mål som å øke antall studenter som studerer høyteknologiske disipliner med 70% de neste to årene. Den hebraiske universitetet forplikter seg også til å øke inntaket av arabiske og ultra-ortodokse jødiske studenter - det vil øke antall ultra-ortodokse studenter til 1000 og 18% av sine bachelorgradsstudenter vil være arabere og 12% av masterstudenter. Den hebraiske universitetet vil også gjøre en innsats for å ta inn utenlandske studenter for å studere i Jerusalem.

Det hebraiske universitetet i Jerusalem har opparbeidet seg et underskudd på 1,8 milliarder shekel. Etter langvarige forhandlinger de siste to årene har det israelske finansdepartementet nå akseptert å skyte inn 700 millioner shekel over en periode på 10 år. Pengene vil hjelpe universitetet til å takle underskuddet som følge av sin ufordelte pensjonsbyrde, skriver den israelske finansavisen Globes.

Som en del av avtalen, som Rådet for høyere utdannings plan- og budsjettkomité er med på, er det hebraiske universitetet forpliktet til et gjenopprettingsprogram på 1,8 milliarder shekel i løpet av det neste tiåret.

Hebrew University vil dekke underskuddet ved å selge eiendeler verdt 400 millioner og sette opp garantier og andre ressurser verd 600 millioner shekel og resten gjennom administrasjon og kostnadsbesparelser.

I bytte for regjeringens penger vil niversitetet forplikte seg til å møte nasjonale mål som å øke antall studenter som studerer høyteknologiske disipliner med 70% de neste to årene.

Den hebraiske universitetet forplikter seg også til å øke inntaket av arabiske og ultra-ortodokse jødiske studenter – det vil øke antall ultra-ortodokse studenter til 1000 og 18% av sine bachelorgradsstudenter vil være arabere og 12% av masterstudenter. Den hebraiske universitetet vil også gjøre en innsats for å ta inn utenlandske studenter for å studere i Jerusalem.