Ifølge de siste tallene som nylig ble offentliggjort av Israels sentralbyrå for statistikk (CBS), er arbeidsledigheten i Israel på sitt laveste punkt på nær 40 år. I desember 2017 falt israelsk ledighet til bare 4%. Nøyaktig det samme tallet som det norske statistiske sentralbyråets arbeidskraftsundersøkelse, nylig referert på Hegnar.no, viste for oktober 2017. Sysselsettingstallene reflekterer et robust arbeidsmarked for arbeidere i den jødiske staten, skriver organisasjonen United With Israel. Arbeidsledigheten gikk ned med 0,3 prosent siste måned. Mens israelsk arbeidsledighet i 2016 svingte rundt 4,8%, var gjennomsnittstallet i 2017 på 4,2%. Og aldri før har en høyere prosentandel av den israelske befolkningen vært i arbeid, 64,1 prosent. Den israelske økonomien og arbeidsmarkedet hadde et løft i en rekke sektorer i 2017, fra høyteknologi til turisme.

Ifølge de siste tallene som nylig ble offentliggjort av Israels sentralbyrå for statistikk (CBS), er arbeidsledigheten i Israel på sitt laveste punkt på nær 40 år. I desember 2017 falt israelsk ledighet til bare 4%. Nøyaktig det samme tallet som det norske statistiske sentralbyråets arbeidskraftsundersøkelse, nylig referert på Hegnar.no, viste for oktober 2017.

Sysselsettingstallene reflekterer et robust arbeidsmarked for arbeidere i den jødiske staten, skriver organisasjonen United With Israel. Arbeidsledigheten gikk ned med 0,3 prosent siste måned. Mens israelsk arbeidsledighet i 2016 svingte rundt 4,8%, var gjennomsnittstallet i 2017 på 4,2%.

Og aldri før har en høyere prosentandel av den israelske befolkningen vært i arbeid, 64,1 prosent. Den israelske økonomien og arbeidsmarkedet hadde et løft i en rekke sektorer i 2017, fra høyteknologi til turisme.