En foreløpig rapport fra Israels økonomi- og industridepartement og Israel Export and International Corporation sier at de tror at landets årlige eksport av varer og tjenester vil være over 100 milliarder dollar i 2017, noe som reflekterer en 6% økning, skriver Israel National News. Diamanteksporten alene vil trolig havne på 7 milliarder dollar, men industriproduksjonen ventelig vil vise et tall på 45 milliarder dollar når de endelige tallene er ferdigberegnet, en økning på 3% for industri og 6% totalt. I 2017 var det en økning på 20% i israelsk eksport til EU, og høyteknologiske tjenester økte med 7%. På en annen front har Israels Bank oppnådd suksess med sin intervensjon i valutamarkedet, en suksess som skyldes at de underliggende fakta i den israelske økonomien er sterke. Israel har naturgassforsyning, svært lav arbeidsledighet (4%) - og verdensbildet for Israels økonomi er bra, noe som gjør det attraktivt for utenlandske investorer å bringe penger inn i landet

En foreløpig rapport fra Israels økonomi- og industridepartement og Israel Export and International Corporation sier at de tror at landets årlige eksport av varer og tjenester vil være over 100 milliarder dollar i 2017, noe som reflekterer en 6% økning, skriver Israel National News.

Diamanteksporten alene vil trolig havne på 7 milliarder dollar, men industriproduksjonen ventelig vil vise et tall på 45 milliarder dollar når de endelige tallene er ferdigberegnet, en økning på 3% for industri og 6% totalt. I 2017 var det en økning på 20% i israelsk eksport til EU, og høyteknologiske tjenester økte med 7%.

På en annen front har Israels Bank oppnådd suksess med sin intervensjon i valutamarkedet, en suksess som skyldes at de underliggende fakta i den israelske økonomien er sterke. Israel har naturgassforsyning, svært lav arbeidsledighet (4%) – og verdensbildet for Israels økonomi er bra, noe som gjør det attraktivt for utenlandske investorer å bringe penger inn i landet