New World Wealth har i sin nyeste Global Wealth Migration Review blant annet offentliggjort en liste som viser verdens sikreste land for kvinner. Israel havner helt oppe på åttende plassen. Verken Norge eller våre skandinaviske naboland er blant verdens ti sikreste land for kvinner. Island havner derimot på tredjeplass.   "Kvinners sikkerhet er en av de beste måtene å måle et lands langsiktige muligheter for vekst, med en korrelasjon på 92 prosent mellom historisk vekst og kvinners sikkerhetsnivåer," sier rapporten. "Dette betyr at et lands vekst styrkes, jo tryggere kvinnene er." Australia topper, og saken er derfor slått stort opp i den australske avisen Business Insider Australia. Bak Australia følger Malta, Island, New Zealand, Canada, Polen, Monaco, Israel, USA og Sør Korea. Listen er basert på andelen kvinner i hvert land som har blitt utsatt for alvorlig kriminalitet i løpet av det siste året.    

New World Wealth har i sin nyeste Global Wealth Migration Review blant annet offentliggjort en liste som viser verdens sikreste land for kvinner. Israel havner helt oppe på åttende plassen. Verken Norge eller våre skandinaviske naboland er blant verdens ti sikreste land for kvinner. Island havner derimot på tredjeplass.

 

“Kvinners sikkerhet er en av de beste måtene å måle et lands langsiktige muligheter for vekst, med en korrelasjon på 92 prosent mellom historisk vekst og kvinners sikkerhetsnivåer,” sier rapporten. “Dette betyr at et lands vekst styrkes, jo tryggere kvinnene er.”

Australia topper, og saken er derfor slått stort opp i den australske avisen Business Insider Australia. Bak Australia følger Malta, Island, New Zealand, Canada, Polen, Monaco, Israel, USA og Sør Korea.

Listen er basert på andelen kvinner i hvert land som har blitt utsatt for alvorlig kriminalitet i løpet av det siste året.