Når de endelige tallene for 2017 kommer inn vil de trolig vise at Israels årlige eksport av varer og tjenester har oversteget 100 milliarder dollar for første gang, ifølge en foreløpig rapport fra Israels eksportinstitutt og landets økonomi- og industridepartement, melder Breaking Israel News. Den foreløpige rapporten viser at eksporten av varer og tjenester, unntatt oppstartsteknologi og diamanter, økte til 92 milliarder dollar i 2017, en økning på 6 prosent fra 2016. Industriell eksport, som utgjør 85 prosent av varer eksportert av Israel, økte med 3 prosent i 2017 til totalt 45 milliarder dollar. Diamanteksporten for 2017 forventes å utgjøre 7 milliarder dollar, en nedgang på 7 prosent fra 2016, mens landbrukseksporten forventes å nå 1,2 milliarder dollar, en økning på 2 prosent. Ifølge rapporten økte israelsk eksport til EU med 20 prosent i 2017. Det var også en økning på 7 prosent i eksporten av høyteknologiske tjenester. Totalt 243 selskaper mottok bistand fra Israels økonomi- og industridepartement i 2017, mot 129 i 2016. "Israels eksport har stor betydning for økonomien. Den er motoren som driver økonomisk vekst og den viktigste kilden til jevn sysselsetting», sier økonomi- og industriminister Eli Cohen.

Når de endelige tallene for 2017 kommer inn vil de trolig vise at Israels årlige eksport av varer og tjenester har oversteget 100 milliarder dollar for første gang, ifølge en foreløpig rapport fra Israels eksportinstitutt og landets økonomi- og industridepartement, melder Breaking Israel News.

Den foreløpige rapporten viser at eksporten av varer og tjenester, unntatt oppstartsteknologi og diamanter, økte til 92 milliarder dollar i 2017, en økning på 6 prosent fra 2016. Industriell eksport, som utgjør 85 prosent av varer eksportert av Israel, økte med 3 prosent i 2017 til totalt 45 milliarder dollar.

Diamanteksporten for 2017 forventes å utgjøre 7 milliarder dollar, en nedgang på 7 prosent fra 2016, mens landbrukseksporten forventes å nå 1,2 milliarder dollar, en økning på 2 prosent.

Ifølge rapporten økte israelsk eksport til EU med 20 prosent i 2017. Det var også en økning på 7 prosent i eksporten av høyteknologiske tjenester.

Totalt 243 selskaper mottok bistand fra Israels økonomi- og industridepartement i 2017, mot 129 i 2016.

“Israels eksport har stor betydning for økonomien. Den er motoren som driver økonomisk vekst og den viktigste kilden til jevn sysselsetting», sier økonomi- og industriminister Eli Cohen.