I Israel satses det mye på miljøvennlig fornybar energi som solenergi og vindmøller. Nå begynner det å bli et problem. Solenergipanelene legger beslag på mye jord, og mange, også miljøvernorganisasjoner her hjemme i Norge, som Norges Miljøvernforbund, retter nå fokuset på vindmøllenes ødeleggelse av ellers naturskjønne synsinntrykk. En bølge av protester mot stasjonering av fornybare energikilder har nylig feid gjennom regionale råd i Nord-Israel, skriver den israelske avisen Globes. Alt fra kraftverk til vindturbiner til fotovoltaiske solenergigårder, planlegges nå i det nordlige Israel. «Staten har ansvaret for initiativet, som foregår gjennom private utviklere. Noen av dem samarbeider med våre lokalsamfunn, men de fleste planene blir presset gjennom over hodene våre gjennom District Planning and Building Commission, eller vanligvis gjennom National Infrastructure Committee. Vi har rett til å motsette oss det, men ingen lytter til oss, " sier Oved Nur, leder av Gilboa Regional Council. Han er bekymret for at infrastrukturfasilitetene tar over landbrukslandskapet. "Norden er blitt Israels søppelkasse. Alle energibesparelsene blir plassert i nord,» sier han. «Vindturbiner er viktig fra et landskaps synspunkt, men også det vanskeligste å snakke om, fordi det er et spørsmål om smak. Det er viktig å innse at det ikke er noe som vil påvirke landskapet; det blir landskapet. Seks planer for vindmøller med totalt 22 turbiner blir fremmet i Gilboa-området. Tenk på det - når du står og ser på Harod dalen, ser du 22 kjempestore turbiner. Det vi kan snakker om er et helse- og miljøaspekter. Vi krever avstand fra samfunnene, beskyttelse mot støy og overvåking," legger han til. Honi Kabalo som leder det offentlige kontoret som er ansvarlig for regulering og tilsyn i den israelske elektrisitetssektoren, mener at sterk motstand mot vindturbiner ikke balanserer miljøhensynet mot økonomiske. "Israel har et mål på 10% av total energiproduksjon fra fornybar energi innen 2020," sier han. "Målet for 2030 er 17%, som ikke er for høyt eller eksepsjonelt i en internasjonal sammenligning. Vi har ingen vannkraft fordi vi ikke har de fossene som andre land har.»

I Israel satses det mye på miljøvennlig fornybar energi som solenergi og vindmøller. Nå begynner det å bli et problem. Solenergipanelene legger beslag på mye jord, og mange, også miljøvernorganisasjoner her hjemme i Norge, som Norges Miljøvernforbund, retter nå fokuset på vindmøllenes ødeleggelse av ellers naturskjønne synsinntrykk. En bølge av protester mot stasjonering av fornybare energikilder har nylig feid gjennom regionale råd i Nord-Israel, skriver den israelske avisen Globes.

Alt fra kraftverk til vindturbiner til fotovoltaiske solenergigårder, planlegges nå i det nordlige Israel. «Staten har ansvaret for initiativet, som foregår gjennom private utviklere. Noen av dem samarbeider med våre lokalsamfunn, men de fleste planene blir presset gjennom over hodene våre gjennom District Planning and Building Commission, eller vanligvis gjennom National Infrastructure Committee. Vi har rett til å motsette oss det, men ingen lytter til oss, ” sier Oved Nur, leder av Gilboa Regional Council.

Han er bekymret for at infrastrukturfasilitetene tar over landbrukslandskapet. “Norden er blitt Israels søppelkasse. Alle energibesparelsene blir plassert i nord,» sier han.

«Vindturbiner er viktig fra et landskaps synspunkt, men også det vanskeligste å snakke om, fordi det er et spørsmål om smak. Det er viktig å innse at det ikke er noe som vil påvirke landskapet; det blir landskapet. Seks planer for vindmøller med totalt 22 turbiner blir fremmet i Gilboa-området. Tenk på det – når du står og ser på Harod dalen, ser du 22 kjempestore turbiner. Det vi kan snakker om er et helse- og miljøaspekter. Vi krever avstand fra samfunnene, beskyttelse mot støy og overvåking,” legger han til.

Honi Kabalo som leder det offentlige kontoret som er ansvarlig for regulering og tilsyn i den israelske elektrisitetssektoren, mener at sterk motstand mot vindturbiner ikke balanserer miljøhensynet mot økonomiske. “Israel har et mål på 10% av total energiproduksjon fra fornybar energi innen 2020,” sier han. “Målet for 2030 er 17%, som ikke er for høyt eller eksepsjonelt i en internasjonal sammenligning. Vi har ingen vannkraft fordi vi ikke har de fossene som andre land har.»