82 prosent av arabere som i dag bor innenfor Israels grenser og har israelsk statsborgerskap sier at de foretrekker å bo i Israel fremfor under et palestinsk styre. Et flertall av araberne er stolte over å være israelere. Og rundt tre av fire føler tilhørighet til Israel. Det viser en ny meningsmåling bestilt av Israel Hayom og utført av New Wave Research Institute som ble offentliggjort denne uken. Undersøkelsen spurte 426 arabiske israelere i alderen 18 og oppover, og inkluderte ikke drusere. Nesten to tredjedeler av respondentene (65 %) definerte seg som ikke religiøse, mens 35 % sa at de var religiøse. Omtrent 46 % identifiserte som israelske arabere og 42 % identifisert som palestinske arabere, mens kun 3 % identifiseres som kun israelere. Nesten tre fjerdedeler av respondentene (73%) tror at den israelsk-palestinske konflikten handler om land, mens 19 % mener at det handler om religion. De fleste israelske arabere sa også at de trodde at jødene hadde historiske og religiøse bånd til Israel. Og bare 14 prosent ønsket å leve under et palestinsk styre. Et stort flertall av israelske arabere sa at de har jødiske venner og er villige til å sende barna sine til skolen med jødiske barn, skriver Israel Hayom. Spurt om problemer som involverer det israelske arabiske samfunnet spesielt, svarte flest at de var mest bekymret for vold, etterfulgt av utdanning, rasisme og boliger. Når de ble spurt om nasjonale politiske problemer, sa de fleste respondentene at de følte at de arabiske Knesset-medlemmene ikke representerte dem. En tidligere måling som undersøkte meningene til arabiske innbyggere i Øst-Jerusalem, viste at de fleste araberne bosatt her ikke vurderer seg som israelske arabere. Noen av dem har permanent bosetningsstatus i stedet for statsborgerskap. De fleste innbyggerne i øst Jerusalem sa at de ikke føler at de tilhører det israelske samfunnet, og bare halvparten sa at de hadde jødiske venner.

82 prosent av arabere som i dag bor innenfor Israels grenser og har israelsk statsborgerskap sier at de foretrekker å bo i Israel fremfor under et palestinsk styre. Et flertall av araberne er stolte over å være israelere. Og rundt tre av fire føler tilhørighet til Israel.

Det viser en ny meningsmåling bestilt av Israel Hayom og utført av New Wave Research Institute som ble offentliggjort denne uken. Undersøkelsen spurte 426 arabiske israelere i alderen 18 og oppover, og inkluderte ikke drusere.

Nesten to tredjedeler av respondentene (65 %) definerte seg som ikke religiøse, mens 35 % sa at de var religiøse. Omtrent 46 % identifiserte som israelske arabere og 42 % identifisert som palestinske arabere, mens kun 3 % identifiseres som kun israelere.

Nesten tre fjerdedeler av respondentene (73%) tror at den israelsk-palestinske konflikten handler om land, mens 19 % mener at det handler om religion.

De fleste israelske arabere sa også at de trodde at jødene hadde historiske og religiøse bånd til Israel. Og bare 14 prosent ønsket å leve under et palestinsk styre. Et stort flertall av israelske arabere sa at de har jødiske venner og er villige til å sende barna sine til skolen med jødiske barn, skriver Israel Hayom.

Spurt om problemer som involverer det israelske arabiske samfunnet spesielt, svarte flest at de var mest bekymret for vold, etterfulgt av utdanning, rasisme og boliger. Når de ble spurt om nasjonale politiske problemer, sa de fleste respondentene at de følte at de arabiske Knesset-medlemmene ikke representerte dem.

En tidligere måling som undersøkte meningene til arabiske innbyggere i Øst-Jerusalem, viste at de fleste araberne bosatt her ikke vurderer seg som israelske arabere. Noen av dem har permanent bosetningsstatus i stedet for statsborgerskap. De fleste innbyggerne i øst Jerusalem sa at de ikke føler at de tilhører det israelske samfunnet, og bare halvparten sa at de hadde jødiske venner.