Israel har fått inn mer skattepenger enn forventet. Nå kommer det skattebetalerne til gode gjennom ulike tiltak utarbeidet av statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon. Foreløpig har finansministeren utarbeidet et utkast, delvis i samarbeid med statsministerens kontor, som de to statsrådene vil arbeide videre med og legge frem om noen uker. Målet er at reformene skal begynne å virke fra 1.januar, skriver Ynet News. Finansministeren ønsker å redusere inntektsskatten for alle med inntekt opp til 11 000 shekel. Dessuten ønsker statsministeren å redusere de relativt høye skattene som pålegges personer av ikke-beskjedne inntekter for å hindre at de forlater landet, og for å få dem til fortsatt å gi gode bidrag til Israels økonomi, noe finansministeren ønsker å følge opp. I tillegg inkluderer Kahlons forslag å redusere importskatten. Statsministeren og finansministeren har også til hensikt å gjøre livet enklere for små bedrifter, og vil redusere bedriftsskatter innen ett år eller to til 20 prosent, for å oppmuntre internasjonale firmaer til å investere i Israel, erfarer avisen. Noe penger forventes også å bli satt av for å redusere landets gjeldsbyrde, selv om den er blant de laveste blant OECD-landene. Men detaljene er enda ikke klare. I de kommende dagene forventes finansdepartementet og statsministerens kontor å møtes for samtaler om å sette sammen den felles økonomiske planen, skriver Ynet News. Årsaken til at landets skattebetalere nå vil få disse fordelene er at det uventet er kommet inn hele 17 milliarder shekel hittil i år, som det ikke har vært budsjettert med. Blant disse milliardene kommer 4 milliarder fra skatteinntekter som følge av salget av Mobileye, skriver den israelske avisen. Dette salget var ikke kjent da budsjettet ble utformet.

Israel har fått inn mer skattepenger enn forventet. Nå kommer det skattebetalerne til gode gjennom ulike tiltak utarbeidet av statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon. Foreløpig har finansministeren utarbeidet et utkast, delvis i samarbeid med statsministerens kontor, som de to statsrådene vil arbeide videre med og legge frem om noen uker. Målet er at reformene skal begynne å virke fra 1.januar, skriver Ynet News.

Finansministeren ønsker å redusere inntektsskatten for alle med inntekt opp til 11 000 shekel. Dessuten ønsker statsministeren å redusere de relativt høye skattene som pålegges personer av ikke-beskjedne inntekter for å hindre at de forlater landet, og for å få dem til fortsatt å gi gode bidrag til Israels økonomi, noe finansministeren ønsker å følge opp.

I tillegg inkluderer Kahlons forslag å redusere importskatten. Statsministeren og finansministeren har også til hensikt å gjøre livet enklere for små bedrifter, og vil redusere bedriftsskatter innen ett år eller to til 20 prosent, for å oppmuntre internasjonale firmaer til å investere i Israel, erfarer avisen. Noe penger forventes også å bli satt av for å redusere landets gjeldsbyrde, selv om den er blant de laveste blant OECD-landene.

Men detaljene er enda ikke klare. I de kommende dagene forventes finansdepartementet og statsministerens kontor å møtes for samtaler om å sette sammen den felles økonomiske planen, skriver Ynet News.

Årsaken til at landets skattebetalere nå vil få disse fordelene er at det uventet er kommet inn hele 17 milliarder shekel hittil i år, som det ikke har vært budsjettert med. Blant disse milliardene kommer 4 milliarder fra skatteinntekter som følge av salget av Mobileye, skriver den israelske avisen. Dette salget var ikke kjent da budsjettet ble utformet.