Sunnere livsstil, høyere inntekter, bedre utdanning og bedre helse i OECDs 35 medlemsland har økt den at gjennomsnittlig levetiden med 10,3 år siden 1970, fremgår det av OECD-rapporten "Health in a Glance 2017". I forhold til OECD-landene er levetiden i Israel høy - 82,1 i 2015. Japanerne lever lengst. De blir i snitt 83,9 år gamle. OECD-rapporten anbefaler å redusere sløsing med utgifter, da det er nøkkelen til å maksimere virkningen av offentlige ressurser på helsesektoren. Det anbefales å bruke antibiotika så sjelden som mulig. Når det gjelder overlevelse for alvorlige sykdommer får Israel høye karakterer. Av 22 land er Israel rangert som femte laveste for dødsfall etter slag og 12. laveste for dødsfall etter hjerteinfarkt. Overlevelsesprosenten for tykktarmkreft var den høyeste i alle OECD-land.  Når det gjelder femårsoverlevelse for brystkreft er Israel plassert som landet med det åttende beste resultatet. Også når det gjelder helsefare knyttet til fedme og alkoholforbruk, gjør Israel det bra, skriver World Israel News. Israelerne drikker ikke mye alkohol, kun 2,6 liter per innbygger per år, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 9 liter. Klart minst blant de 35 landene som er medlemmer av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Men her drar sannsynligvis de 20 prosentene av befolkningen som er muslimer det gjennomsnittlige forbruket betydelig nedover. r det gjelder røyking er Israel bare et snev høyere enn gjennomsnittet i det 19,6% av befolkningen over 15 røyker daglig (sammenlignet med OECD på 19%), selv om dette er en nedgang fra 24,1% i 2000.

Sunnere livsstil, høyere inntekter, bedre utdanning og bedre helse i OECDs 35 medlemsland har økt den at gjennomsnittlig levetiden med 10,3 år siden 1970, fremgår det av OECD-rapporten “Health in a Glance 2017”. I forhold til OECD-landene er levetiden i Israel høy – 82,1 i 2015. Japanerne lever lengst. De blir i snitt 83,9 år gamle.

OECD-rapporten anbefaler å redusere sløsing med utgifter, da det er nøkkelen til å maksimere virkningen av offentlige ressurser på helsesektoren. Det anbefales å bruke antibiotika så sjelden som mulig.

Når det gjelder overlevelse for alvorlige sykdommer får Israel høye karakterer. Av 22 land er Israel rangert som femte laveste for dødsfall etter slag og 12. laveste for dødsfall etter hjerteinfarkt. Overlevelsesprosenten for tykktarmkreft var den høyeste i alle OECD-land.  Når det gjelder femårsoverlevelse for brystkreft er Israel plassert som landet med det åttende beste resultatet.

Også når det gjelder helsefare knyttet til fedme og alkoholforbruk, gjør Israel det bra, skriver World Israel News. Israelerne drikker ikke mye alkohol, kun 2,6 liter per innbygger per år, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 9 liter. Klart minst blant de 35 landene som er medlemmer av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Men her drar sannsynligvis de 20 prosentene av befolkningen som er muslimer det gjennomsnittlige forbruket betydelig nedover. r det gjelder røyking er Israel bare et snev høyere enn gjennomsnittet i det 19,6% av befolkningen over 15 røyker daglig (sammenlignet med OECD på 19%), selv om dette er en nedgang fra 24,1% i 2000.