Israel bringer utenlandske bønder til den jødiske staten for å formidle kunnskapen om hvordan de skal å mate sine egne befolkninger, skriver Israel World News. Israels Arava internasjonale senter for landbruksutdanning (AICAT) har forandret livet til mange av sine 16000 utenlandske studenter. Og 1200 studenter fra hele Afrika og Asia har nettopp fullført et etterutdanningskurs. Samtidig deltok 10.000 høyteknologiske fagfolk på Tel Aviv for sin femte årlige DLD-konferanse (Digital Life Design). Årets fokus var på matteknologi der Israel har over 500 oppstartsbedrifter. Der ble FNs generalsekretær vist israelsk teknologisk innovasjon til fordel for planeten, den nylig lanserte israelske VENμS- satellitten som går i bane rundt jorden og overvåker globale landbruksproblemer. Israel har revolusjonert landbruket globalt med sine vitenskapelige innovasjoner. Israels Phytech, for eksempel, har utviklet innovative avlingssensorer som øker landbruksproduktivitet og er nå er i bruk over hele verden. Israel. Her og her kan du se flere eksempler:

Israel bringer utenlandske bønder til den jødiske staten for å formidle kunnskapen om hvordan de skal å mate sine egne befolkninger, skriver Israel World News. Israels Arava internasjonale senter for landbruksutdanning (AICAT) har forandret livet til mange av sine 16000 utenlandske studenter. Og 1200 studenter fra hele Afrika og Asia har nettopp fullført et etterutdanningskurs.

Samtidig deltok 10.000 høyteknologiske fagfolk på Tel Aviv for sin femte årlige DLD-konferanse (Digital Life Design). Årets fokus var på matteknologi der Israel har over 500 oppstartsbedrifter. Der ble FNs generalsekretær vist israelsk teknologisk innovasjon til fordel for planeten, den nylig lanserte israelske VENμS- satellitten som går i bane rundt jorden og overvåker globale landbruksproblemer.

Israel har revolusjonert landbruket globalt med sine vitenskapelige innovasjoner. Israels Phytech, for eksempel, har utviklet innovative avlingssensorer som øker landbruksproduktivitet og er nå er i bruk over hele verden. Israel.

Her og her kan du se flere eksempler: