Israels høyteknologiske sektor må vokse dersom økonomien skal få mest mulig ut av det den kan tilby, ifølge en ny rapport fra Israels innovasjonsmyndighet, referert i Israel Hayom. The Innovation Authority har som oppgave å støtte og styrke forskning og utvikling i den israelske industrien, fremme eksport, skape arbeidsplasser og bevare Israels status som leder for global innovasjon. Innovasjonsrapporten fra 2017 viser at Israels høyteknologiske industrien bare sysselsetter 8,3% av landets arbeidsstyrke, mindre enn 250 000 mennesker. Rapporten setter som et nasjonalt mål å fordoble dette tallet innen tiår. "Med mindre det er en dramatisk økning i antall høyteknologiske medarbeidere, vil den israelske økonomien nå en blindkant og vil stagnere», heter det rapporten. Israels innovasjonsmyndighet har et årlig budsjett på 1,6 milliarder shekel (450 millioner dollar). Gjennomsnittlig IIA-tilskudd beløper seg til 1,4 milliarder dollar (400 000 dollar) og i 2016 ble det bevilget tilskudd til 1 115 forsknings- og utviklingsprosjekter, ledet av 650 selskaper. I tillegg mottok 179 gründere støtte under initiativet Tnufa ("momentum"), "designet for  entreprenører som er interessert i å formulere og validere innovative teknologiske konsepter og nå scenen hvor de selv kan skaffe midler til videreutvikling og kommersialisering," skriver Israel Hayom. Israels innovasjonsmyndighets, IAAs, styrende råd har hittil godkjent flere støttespor, blant annet innovasjonslaboratorier og bioteknologiske inkubatorer innenfor rammen av et oppstartspor; programmeringsenheter innenfor rammen av et sosialt entreprenørskapsspor; og forskning og utvikling sentre for multinasjonale bioteknologi og -medisinselskaper i et spor dedikert til å øke selskapenes vekst, skriver avisen. IIA-rapportens foreslåtte strategi for å øke antall ansatte i høyteknologisk industri inkluderer planer om en femårsplan for å øke antall universitetsstuderende med 40%; oppmuntre israelere som forlot landet til å komme tilbake; og introdusere programmer for å øke integreringen av kvinner, ultra-ortodokse og arabiske arbeidere i bransjen. "Israel er en sentral aktør i en økonomisk verden preget av teknologisk innovasjon, noe som fremkommer av antall israelske oppstart og antall ledende internasjonale selskaper som opererer i Israel», sier økonomi- og industriminister Eli Cohen. "Innovasjonsmyndighetens rapport dekker alle prestasjonene og utfordringene til innovasjon i Israel og markerer den retningen vi ønsker å utvikle. Vi vil arbeide for å gi incentiver til flere multinasjonale selskaper som vil engasjere seg i produksjon og eksport, samtidig som antallet ansatte økes i teknologisektoren generelt, spesielt i periferien. " Israels innovasjonsmyndighetsdirektør Aharon Aharon sier at "Israel har markert globale prestasjoner: første plass i globale investeringer, forskning, utvikling og venturekapitalinvesteringer i prosent av BNP, en nettoøkning på 600 nye oppstart per år, over 300 forsknings- og utviklingssentre for multinasjonale selskaper som Intel, Google, IBM og Apple, og er andre i World Economic Forum innovasjonsindeks.» I over tiår har den høyteknologiske sektoren kun ansatt om lag 8% av arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig lønn i høyteknologisk industri er 21.000 NIS ($ 5.900) mens den gjennomsnittlige lønnen i økonomien er mindre enn halvparten av det (NIS 9 800 eller $ 2.800).

Israels høyteknologiske sektor må vokse dersom økonomien skal få mest mulig ut av det den kan tilby, ifølge en ny rapport fra Israels innovasjonsmyndighet, referert i Israel Hayom. The Innovation Authority har som oppgave å støtte og styrke forskning og utvikling i den israelske industrien, fremme eksport, skape arbeidsplasser og bevare Israels status som leder for global innovasjon.

Innovasjonsrapporten fra 2017 viser at Israels høyteknologiske industrien bare sysselsetter 8,3% av landets arbeidsstyrke, mindre enn 250 000 mennesker. Rapporten setter som et nasjonalt mål å fordoble dette tallet innen tiår. “Med mindre det er en dramatisk økning i antall høyteknologiske medarbeidere, vil den israelske økonomien nå en blindkant og vil stagnere», heter det rapporten.

Israels innovasjonsmyndighet har et årlig budsjett på 1,6 milliarder shekel (450 millioner dollar). Gjennomsnittlig IIA-tilskudd beløper seg til 1,4 milliarder dollar (400 000 dollar) og i 2016 ble det bevilget tilskudd til 1 115 forsknings- og utviklingsprosjekter, ledet av 650 selskaper.

I tillegg mottok 179 gründere støtte under initiativet Tnufa (“momentum”), “designet for  entreprenører som er interessert i å formulere og validere innovative teknologiske konsepter og nå scenen hvor de selv kan skaffe midler til videreutvikling og kommersialisering,” skriver Israel Hayom.

Israels innovasjonsmyndighets, IAAs, styrende råd har hittil godkjent flere støttespor, blant annet innovasjonslaboratorier og bioteknologiske inkubatorer innenfor rammen av et oppstartspor; programmeringsenheter innenfor rammen av et sosialt entreprenørskapsspor; og forskning og utvikling sentre for multinasjonale bioteknologi og -medisinselskaper i et spor dedikert til å øke selskapenes vekst, skriver avisen.

IIA-rapportens foreslåtte strategi for å øke antall ansatte i høyteknologisk industri inkluderer planer om en femårsplan for å øke antall universitetsstuderende med 40%; oppmuntre israelere som forlot landet til å komme tilbake; og introdusere programmer for å øke integreringen av kvinner, ultra-ortodokse og arabiske arbeidere i bransjen.

“Israel er en sentral aktør i en økonomisk verden preget av teknologisk innovasjon, noe som fremkommer av antall israelske oppstart og antall ledende internasjonale selskaper som opererer i Israel», sier økonomi- og industriminister Eli Cohen. “Innovasjonsmyndighetens rapport dekker alle prestasjonene og utfordringene til innovasjon i Israel og markerer den retningen vi ønsker å utvikle. Vi vil arbeide for å gi incentiver til flere multinasjonale selskaper som vil engasjere seg i produksjon og eksport, samtidig som antallet ansatte økes i teknologisektoren generelt, spesielt i periferien. ”

Israels innovasjonsmyndighetsdirektør Aharon Aharon sier at “Israel har markert globale prestasjoner: første plass i globale investeringer, forskning, utvikling og venturekapitalinvesteringer i prosent av BNP, en nettoøkning på 600 nye oppstart per år, over 300 forsknings- og utviklingssentre for multinasjonale selskaper som Intel, Google, IBM og Apple, og er andre i World Economic Forum innovasjonsindeks.»

I over tiår har den høyteknologiske sektoren kun ansatt om lag 8% av arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig lønn i høyteknologisk industri er 21.000 NIS ($ 5.900) mens den gjennomsnittlige lønnen i økonomien er mindre enn halvparten av det (NIS 9 800 eller $ 2.800).