Japan vender seg til Israel for å bekjempe terror før 2020-OL i Tokyo, skriver World Israel News. Japanske sikkerhets- og etterretningstjenestemenn besøkte nylig Israel for å delta på en internasjonal konferanse om håndtering av islamsk terrorisme, som ble arrangert av det israelske politidirektoratet. "Verden kan lære mye av vår erfaring med terrorisme," sier en eldre politimann til Israel Hayom, sitert av World Israel News. "Men i dag er det også mye vi kan lære fra resten av verden," legger han til. Ifølge israelsk politi mangler japanske sikkerhetsstyrker for tiden ekspertise på arabisk, og med større forståelse av språket kan Japan bedre adressere gisselsituasjoner og overvåke kommunikasjon mellom muslimske terrorister. Japan og Israel undertegnet en bilateral investeringsavtale i februar for å styrke sine diplomatiske og handelsmessige bånd.

Japan vender seg til Israel for å bekjempe terror før 2020-OL i Tokyo, skriver World Israel News. Japanske sikkerhets- og etterretningstjenestemenn besøkte nylig Israel for å delta på en internasjonal konferanse om håndtering av islamsk terrorisme, som ble arrangert av det israelske politidirektoratet. “Verden kan lære mye av vår erfaring med terrorisme,” sier en eldre politimann til Israel Hayom, sitert av World Israel News. “Men i dag er det også mye vi kan lære fra resten av verden,” legger han til.

Ifølge israelsk politi mangler japanske sikkerhetsstyrker for tiden ekspertise på arabisk, og med større forståelse av språket kan Japan bedre adressere gisselsituasjoner og overvåke kommunikasjon mellom muslimske terrorister. Japan og Israel undertegnet en bilateral investeringsavtale i februar for å styrke sine diplomatiske og handelsmessige bånd.