De forente nasjoner rangerer Israel på 19. plass i sin rapport fra 2017 om hvor god matsikkerhet et land har, skriver Israel Hayom. Verdensrapporten om matsikkerhet og ernæring omfatter i alt 180 land. Rapporten bemerket imidlertid at Israels evne til å mate sitt eget folk i stor grad er avhengig av import av mat, korn og energikilder som kreves for å opprettholde en stor del av Israels landbrukssektor. Uten denne avhengigheten, først og fremst på import fra USA, ville Israel blitt rangert høyere på indeksen. De fem mest "matsikre" landene, ifølge rapporten, er Irland, etterfulgt av henholdsvis USA, Storbritannia, Singapore og Australia. Nederland kommer på sjette plass, etterfulgt av Tyskland, Frankrike, Canada og Sverige. Begrepet "matvaresikkerhet" gjelder levedyktighet og tilgjengelighet for mat til mennesker i et bestemt land og dets evne til å forhindre sult på masseskalanivå. Studien legger også stor vekt på statlig støtte til landbruksforskning, noe som er viktig for å holde næringen billig og tilgjengelig ettersom matbehovene øker.

De forente nasjoner rangerer Israel på 19. plass i sin rapport fra 2017 om hvor god matsikkerhet et land har, skriver Israel Hayom. Verdensrapporten om matsikkerhet og ernæring omfatter i alt 180 land. Rapporten bemerket imidlertid at Israels evne til å mate sitt eget folk i stor grad er avhengig av import av mat, korn og energikilder som kreves for å opprettholde en stor del av Israels landbrukssektor.

Uten denne avhengigheten, først og fremst på import fra USA, ville Israel blitt rangert høyere på indeksen.

De fem mest “matsikre” landene, ifølge rapporten, er Irland, etterfulgt av henholdsvis USA, Storbritannia, Singapore og Australia. Nederland kommer på sjette plass, etterfulgt av Tyskland, Frankrike, Canada og Sverige.

Begrepet “matvaresikkerhet” gjelder levedyktighet og tilgjengelighet for mat til mennesker i et bestemt land og dets evne til å forhindre sult på masseskalanivå. Studien legger også stor vekt på statlig støtte til landbruksforskning, noe som er viktig for å holde næringen billig og tilgjengelig ettersom matbehovene øker.