Også i år deltok en delegasjon fra Norge på DLD Tel Aviv Innovation Festival, som tiltrekker tusenvis av besøkende fra hele verden. I år var det en ren Stavanger-delegasjon som reiste, skriver Norge Idag. «Israel har markert seg sterkt som en nasjon som stimulerer til innovasjon og tilrettelegger for oppstartsbedrifter», skriver Stavanger kommune i en artikkel på sine nettsider om delegasjonsreisen. Formålet med reisen var ifølge Norge I dag å lære av innovasjonsfestivalen og delta på «Cities Summit», som ble avholdt dagen før festivalen åpnet. Tema for «Cities Summit» var «byer som fyrtårn for demokratiet». Der ble det satt fokus på hvordan lokaldemokratiet kan påvirke store utfordringer i verden, som klimaendringer og polarisering mellom grupper. Deltakerne kunne også gå på foredrag om temaer som finanseringer av innovasjon og urban turisme. Delegasjonen var også i Haifa for å møte Technion, et universitet som har skrevet under en rammeavtale for samarbeid med Universitetet i Stavanger, skriver Norge Idag. De to vennskapsbyene Nablus og Netanya ble også besøkt for å følge opp det aktive samarbeidet Stavanger kommune har med disse. Netanya ga innsikt i hvordan nye innflyttere integreres i det israelske samfunnet. I begge byene er det etablert koblinger mellom skoler lokalt og i Stavanger som utveksler både lærere og elever for å lære av hverandres situasjon. «I Netanya fikk vi en innføring i hvordan de tar imot store innvandrergrupper. Vi besøkte en skole som samarbeider med skoler i Stavanger. Elever og lærere derfra kommer snart på besøk til oss,» forteller varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) til Norge Idag. Elevene i Nablus hadde laget en egen Stavangerutstilling. Treplanting stod også på programmet som et ledd i CO2-prosjektet Stavanger kommune inngår i, som bidrar til forgrønning av Nablus by.

Også i år deltok en delegasjon fra Norge på DLD Tel Aviv Innovation Festival, som tiltrekker tusenvis av besøkende fra hele verden. I år var det en ren Stavanger-delegasjon som reiste, skriver Norge Idag. «Israel har markert seg sterkt som en nasjon som stimulerer til innovasjon og tilrettelegger for oppstartsbedrifter», skriver Stavanger kommune i en artikkel på sine nettsider om delegasjonsreisen.

Formålet med reisen var ifølge Norge I dag å lære av innovasjonsfestivalen og delta på «Cities Summit», som ble avholdt dagen før festivalen åpnet. Tema for «Cities Summit» var «byer som fyrtårn for demokratiet». Der ble det satt fokus på hvordan lokaldemokratiet kan påvirke store utfordringer i verden, som klimaendringer og polarisering mellom grupper.

Deltakerne kunne også gå på foredrag om temaer som finanseringer av innovasjon og urban turisme. Delegasjonen var også i Haifa for å møte Technion, et universitet som har skrevet under en rammeavtale for samarbeid med Universitetet i Stavanger, skriver Norge Idag.

De to vennskapsbyene Nablus og Netanya ble også besøkt for å følge opp det aktive samarbeidet Stavanger kommune har med disse. Netanya ga innsikt i hvordan nye innflyttere integreres i det israelske samfunnet. I begge byene er det etablert koblinger mellom skoler lokalt og i Stavanger som utveksler både lærere og elever for å lære av hverandres situasjon.

«I Netanya fikk vi en innføring i hvordan de tar imot store innvandrergrupper. Vi besøkte en skole som samarbeider med skoler i Stavanger. Elever og lærere derfra kommer snart på besøk til oss,» forteller varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) til Norge Idag.

Elevene i Nablus hadde laget en egen Stavangerutstilling. Treplanting stod også på programmet som et ledd i CO2-prosjektet Stavanger kommune inngår i, som bidrar til forgrønning av Nablus by.