Det er nyttår i Israel og avisen Israel Hayom har gjort opp status og trukket ut de vikigste tallene fra statistikken til det israelske sentralbyraet. De viser blant annet at det kom 25 977 jodiske innvandrere i 2016, hvorav 57% flyttet til Israel fra det tidligere Sovjetunionen, 17% kom fra Frankrike og 11% emigrert fra USA. 181 405 babyer ble født i løpet av det siste året. Den totale fruktbarhetsgraden i Israel er på 3,11% - den høyeste blant medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Mens 53 579 par giftet seg, skilte 14 477 seg det samme året. Ifølge dataene definerte 44% av israelerne seg som sekulære, 11% definerte seg som religiøse og 10% identifisert som ultra-ortodokse. Israels bruttonasjonalprodukt var på 1,22 milliarder shekel (284 millioner dollar) i 2016, mens BNP per innbygger var på 143 000 NIS ($ 40 600). Eksporten endte på NIS 369,4 millioner ($ 104,7 millioner) og importen på NIS 343,9 millioner (97,63 millioner dollar). De nasjonale helseutgiftene var på 90,3 milliarder dollar, eller 7,4% av BNP i 2016. De årlige utgiftene til velferd var på 130,7 milliarder NIS (37,12 milliarder dollar), eller 27,3% av årlig BNP. I løpet av det siste året har Israels 105.000 aktive idrettsutøvere vunnet 109 europeiske mesterskapsmedaljer og 66 verdensmesterskapsmedaljer. Staten brukte 94,8 milliarder kroner på utdanning, eller 7,8% av BNP. Det var 2,2 millioner studenter i utdanningssystemet og nesten 74% av videregående studenter besto i videregående opplæringseksamen. Ca. 76.000 israelere oppnådde universitetsgrader i studieåret 2015-2016, fem ganger så mange som i 1990.

Det er nyttår i Israel og avisen Israel Hayom har gjort opp status og trukket ut de vikigste tallene fra statistikken til det israelske sentralbyraet. De viser blant annet at det kom 25 977 jodiske innvandrere i 2016, hvorav 57% flyttet til Israel fra det tidligere Sovjetunionen, 17% kom fra Frankrike og 11% emigrert fra USA.

181 405 babyer ble født i løpet av det siste året. Den totale fruktbarhetsgraden i Israel er på 3,11% – den høyeste blant medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Mens 53 579 par giftet seg, skilte 14 477 seg det samme året.

Ifølge dataene definerte 44% av israelerne seg som sekulære, 11% definerte seg som religiøse og 10% identifisert som ultra-ortodokse.

Israels bruttonasjonalprodukt var på 1,22 milliarder shekel (284 millioner dollar) i 2016, mens BNP per innbygger var på 143 000 NIS ($ 40 600). Eksporten endte på NIS 369,4 millioner ($ 104,7 millioner) og importen på NIS 343,9 millioner (97,63 millioner dollar).

De nasjonale helseutgiftene var på 90,3 milliarder dollar, eller 7,4% av BNP i 2016. De årlige utgiftene til velferd var på 130,7 milliarder NIS (37,12 milliarder dollar), eller 27,3% av årlig BNP.

I løpet av det siste året har Israels 105.000 aktive idrettsutøvere vunnet 109 europeiske mesterskapsmedaljer og 66 verdensmesterskapsmedaljer.

Staten brukte 94,8 milliarder kroner på utdanning, eller 7,8% av BNP. Det var 2,2 millioner studenter i utdanningssystemet og nesten 74% av videregående studenter besto i videregående opplæringseksamen. Ca. 76.000 israelere oppnådde universitetsgrader i studieåret 2015-2016, fem ganger så mange som i 1990.