Israel og USA har blitt enige om å utdype sitt samarbeid om og investeringer i felles energiforskning og -utvikling, skriver World Israel News. Israels energidepartement og det amerikanske energidepartementet har inngått avtale om å utdype sitt samarbeid om forskning og utvikling ved tredobling av budsjettet tre ganger. Regjeringene vil i fellesskap investere ytterligere  8 millioner dollar i energiforskning og -utvikling, i tillegg til de 4 millioner dollar som allerede er investert gjennom BIRD Energy Fund siden 2009. BIRD star for Israel-US Binational Industrial Research and Development. BIRD-stiftelsens oppgave er å stimulere, fremme og støtte industriell FoU av gjensidig nytte for USA og Israel, ifølge World Israel News. BIRDs omfang omfatter jordbruk, kommunikasjon, biovitenskap, elektronikk, elektrooptikk, programvare, hjemlandssikkerhet, fornybar og alternativ energi og andre sektorer av høyteknologisk industri. BIRD støtter ca. 20 prosjekter årlig. Etter at USAs senat godkjenner budsjettet, vil regjeringene gjennom sine respektive avdelinger publisere en innkalling til forslag for etablering av et felles forsknings- og utviklingssenter på energiområdet, som vil omfatte partnere fra både forretningsteknologisk sfære og akademisk sfære i begge land, skriver World Israel News. "Dette er en betydelig styrking av energisamarbeidet mellom landene," uttalte en talsmann for Israels energiministerium. Fellesinvesteringen er en fortsettelse av gjennomføringsavtalen som ble undertegnet av Israels minister for nasjonal infrastruktur, energi og vannressurser, dr. Yuval Steinitz, og tidligere amerikanske energiminister Ernest Moniz i 2016. Som en del av denne avtalen har samarbeidet mellom de to landene blitt utvidet i energisektoren, inkludert brensel og erstatninger, smarte nett, avsalting og vannbehandling og fysisk og nettverksbeskyttelse av energi og vanninfrastruktur.  

Israel og USA har blitt enige om å utdype sitt samarbeid om og investeringer i felles energiforskning og -utvikling, skriver World Israel News. Israels energidepartement og det amerikanske energidepartementet har inngått avtale om å utdype sitt samarbeid om forskning og utvikling ved tredobling av budsjettet tre ganger. Regjeringene vil i fellesskap investere ytterligere  8 millioner dollar i energiforskning og -utvikling, i tillegg til de 4 millioner dollar som allerede er investert gjennom BIRD Energy Fund siden 2009.

BIRD star for Israel-US Binational Industrial Research and Development. BIRD-stiftelsens oppgave er å stimulere, fremme og støtte industriell FoU av gjensidig nytte for USA og Israel, ifølge World Israel News. BIRDs omfang omfatter jordbruk, kommunikasjon, biovitenskap, elektronikk, elektrooptikk, programvare, hjemlandssikkerhet, fornybar og alternativ energi og andre sektorer av høyteknologisk industri. BIRD støtter ca. 20 prosjekter årlig.

Etter at USAs senat godkjenner budsjettet, vil regjeringene gjennom sine respektive avdelinger publisere en innkalling til forslag for etablering av et felles forsknings- og utviklingssenter på energiområdet, som vil omfatte partnere fra både forretningsteknologisk sfære og akademisk sfære i begge land, skriver World Israel News.

“Dette er en betydelig styrking av energisamarbeidet mellom landene,” uttalte en talsmann for Israels energiministerium. Fellesinvesteringen er en fortsettelse av gjennomføringsavtalen som ble undertegnet av Israels minister for nasjonal infrastruktur, energi og vannressurser, dr. Yuval Steinitz, og tidligere amerikanske energiminister Ernest Moniz i 2016. Som en del av denne avtalen har samarbeidet mellom de to landene blitt utvidet i energisektoren, inkludert brensel og erstatninger, smarte nett, avsalting og vannbehandling og fysisk og nettverksbeskyttelse av energi og vanninfrastruktur.