Arbeidsledigheten i Israel er nå så lav som 4,1 prosent. Det er de laveste arbeidsledighetstallene siden man begynte å regne på arbeidsledighetstall i 1995, skriver Ynet News. Israels finansminister Moshe Kahlon er ikke fornøyd. Han vil presse tallet under 4 prosent. På samme tid i fjor var arbeidsledigheten på 4,3 prosent. Med andre ord har Israel hatt en stabil og lett fallende arbeidsledighet over lang tid. Ifølge tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået var det totale antall personer i arbeidsstyrken i alderen 15 og over 4 millioner, med 3,836 millioner sysselsatte og ca. 164.000 arbeidsledige. Deltakelsesgraden i arbeidsstyrken blant personer i alderen 25-64 økte til 80,1% sammenlignet med 79,8% i juni. Blant menn i alderen 25-64 var deltakelsen stabil på 84,9%, og blant kvinner i samme aldersgruppe økte frekvensen til 75,4%, opp fra 74,7% i juni. "Arbeidsledigheten på 4,1% er blant de laveste vi har sett på flere tiår, og dette er resultatet av handlinger vi har tatt," sier Kahlon til Ynet News. "Vi har oppfordret folk med lav lønn til å gå ut på jobb, og vi har investert i fabrikker, i selskaper, i høyteknologi, for å skape arbeidsplasser." Finansministeren beskrev tallene som gode nyheter både sosialt og økonomisk. "Jeg vil ikke gjerne se en realitet der en mann eller kone våkner om morgenen og de ikke har jobb å gå til. Dette er tall som løfter folk ut av fattigdom, og det er en topp prioritet for oss. Et par som går ut på jobb betaler skatter, kjøper varer og driver hjulene i økonomien», sier han..

Arbeidsledigheten i Israel er nå så lav som 4,1 prosent. Det er de laveste arbeidsledighetstallene siden man begynte å regne på arbeidsledighetstall i 1995, skriver Ynet News. Israels finansminister Moshe Kahlon er ikke fornøyd. Han vil presse tallet under 4 prosent. På samme tid i fjor var arbeidsledigheten på 4,3 prosent. Med andre ord har Israel hatt en stabil og lett fallende arbeidsledighet over lang tid.

Ifølge tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået var det totale antall personer i arbeidsstyrken i alderen 15 og over 4 millioner, med 3,836 millioner sysselsatte og ca. 164.000 arbeidsledige. Deltakelsesgraden i arbeidsstyrken blant personer i alderen 25-64 økte til 80,1% sammenlignet med 79,8% i juni. Blant menn i alderen 25-64 var deltakelsen stabil på 84,9%, og blant kvinner i samme aldersgruppe økte frekvensen til 75,4%, opp fra 74,7% i juni.

“Arbeidsledigheten på 4,1% er blant de laveste vi har sett på flere tiår, og dette er resultatet av handlinger vi har tatt,” sier Kahlon til Ynet News. “Vi har oppfordret folk med lav lønn til å gå ut på jobb, og vi har investert i fabrikker, i selskaper, i høyteknologi, for å skape arbeidsplasser.”

Finansministeren beskrev tallene som gode nyheter både sosialt og økonomisk. “Jeg vil ikke gjerne se en realitet der en mann eller kone våkner om morgenen og de ikke har jobb å gå til. Dette er tall som løfter folk ut av fattigdom, og det er en topp prioritet for oss. Et par som går ut på jobb betaler skatter, kjøper varer og driver hjulene i økonomien», sier han..