36 000 palestinere arbeider i 1000 bedrifter i industrisonene som er etablert på Vestbredden. Der jobber de side om siden med israelske jøder og lærer hverandre å kjenne. Lønnene er langt høyere enn i palestinsk eide fabrikker, og arbeidsrettigheter helt annerledes. Med en arbeidsledighet i området på 27 prosent er disse arbeidsplassene kjærkomne. Men de står i fare. En internasjonal bevegelse arbeider for å boikotte disse bedriftene, slik at palestinerne som arbeider det vil miste sine jobber, mens bedriftene kan flyttes til Israel, og gi jobber for israelere eller importert arbeidskraft i stedet. Se denne videoen om en av industrisonene

36 000 palestinere arbeider i 1000 bedrifter i industrisonene som er etablert på Vestbredden. Der jobber de side om siden med israelske jøder og lærer hverandre å kjenne. Lønnene er langt høyere enn i palestinsk eide fabrikker, og arbeidsrettigheter helt annerledes. Med en arbeidsledighet i området på 27 prosent er disse arbeidsplassene kjærkomne. Men de står i fare.

En internasjonal bevegelse arbeider for å boikotte disse bedriftene, slik at palestinerne som arbeider det vil miste sine jobber, mens bedriftene kan flyttes til Israel, og gi jobber for israelere eller importert arbeidskraft i stedet.

Se denne videoen om en av industrisonene