Den palestinske seniorpolitikeren og lederen Sebat Erekat er beryktet for sin anti-israelske retorikk. Han har anklaget den jødiske staten for å begå folkemord og krigsforbrytelser og til og med likestilt Israel med den islamske statens (ISIS) terrorgruppe. Nå får han livreddende behandling i Israel for en alvorlig lungesykdom. Israels Ynet News skriver at den 62 år gamle Erekat ble diagnostisert med lungefibrose for over et år siden, og er for tiden på venteliste for lungetransplantasjon både i Israel og USA. Erekat har fått tilleggsbehandling på et sykehus i sentral-Israel, men leger har advart om at tilstanden ikke kan forbedres uten en umiddelbar transplantasjon. Hvis hans helse vil bli ytterligere forverret, vil Erekat, den palestinske sjefsforhandleren med Israel de siste to tiårene og generalsekretæren i PLOs utøvende komité, sannsynligvis bli erstattet av den palestinske myndighetens General Intelligence Chief Majid Faraj.

Den palestinske seniorpolitikeren og lederen Sebat Erekat er beryktet for sin anti-israelske retorikk. Han har anklaget den jødiske staten for å begå folkemord og krigsforbrytelser og til og med likestilt Israel med den islamske statens (ISIS) terrorgruppe. Nå får han livreddende behandling i Israel for en alvorlig lungesykdom.

Israels Ynet News skriver at den 62 år gamle Erekat ble diagnostisert med lungefibrose for over et år siden, og er for tiden på venteliste for lungetransplantasjon både i Israel og USA.
Erekat har fått tilleggsbehandling på et sykehus i sentral-Israel, men leger har advart om at tilstanden ikke kan forbedres uten en umiddelbar transplantasjon.

Hvis hans helse vil bli ytterligere forverret, vil Erekat, den palestinske sjefsforhandleren med Israel de siste to tiårene og generalsekretæren i PLOs utøvende komité, sannsynligvis bli erstattet av den palestinske myndighetens General Intelligence Chief Majid Faraj.