Profesjonelle fra utviklingsland vil bruke kunnskap oppnådd i Israel for å bedre sine hjemland. Nylig ble fagfolk fra Uganda, Myanmar, Nepal, Nigeria, Liberia, Tanzania og Kenya undervist ved Universitetet i Haifa, som har et internasjonalt masterprogram for Child Development. De besøkende fra utviklingslandene inkluderte sosialarbeidere, pedagoger, pediatriske sykepleiere, barnelege og journalist, ifølge Israel World News. Det israelske universitetet tilbyr verdens eneste fullt finansierte faglige barneutviklingsprogram. Det ble opprettet med det spesifikke målet å forbedre livene til barn i fare verden over. Programmet gir neste generasjon fagfolk innen ulike fagområder ferdigheter og verktøy som er relevante for familier og barn i hjemlandene. Konsernsjef for American Society of University of Haifa, Karen Berman, understreker de unike egenskapene til det israelske programmet. "Det internasjonale mastergradsprogrammet i barneutvikling er en av juvelene til universitetet i Haifa. Programmet selv er unikt, og gir trening til fagfolk som de ikke kan motta noe annet sted», forklarer hun. "Samtidig har studentene mulighet til å fordype seg i israelsk liv og kultur og gå tilbake til deres hjemland som ambassadører for Israel," legger hun til. Programmet er et av mange eksempler på Israels voksende humanitære påvirkning over hele verden

Profesjonelle fra utviklingsland vil bruke kunnskap oppnådd i Israel for å bedre sine hjemland. Nylig ble fagfolk fra Uganda, Myanmar, Nepal, Nigeria, Liberia, Tanzania og Kenya undervist ved Universitetet i Haifa, som har et internasjonalt masterprogram for Child Development. De besøkende fra utviklingslandene inkluderte sosialarbeidere, pedagoger, pediatriske sykepleiere, barnelege og journalist, ifølge Israel World News.

Det israelske universitetet tilbyr verdens eneste fullt finansierte faglige barneutviklingsprogram. Det ble opprettet med det spesifikke målet å forbedre livene til barn i fare verden over. Programmet gir neste generasjon fagfolk innen ulike fagområder ferdigheter og verktøy som er relevante for familier og barn i hjemlandene.

Konsernsjef for American Society of University of Haifa, Karen Berman, understreker de unike egenskapene til det israelske programmet. “Det internasjonale mastergradsprogrammet i barneutvikling er en av juvelene til universitetet i Haifa. Programmet selv er unikt, og gir trening til fagfolk som de ikke kan motta noe annet sted», forklarer hun.

“Samtidig har studentene mulighet til å fordype seg i israelsk liv og kultur og gå tilbake til deres hjemland som ambassadører for Israel,” legger hun til. Programmet er et av mange eksempler på Israels voksende humanitære påvirkning over hele verden