Tre år etter at turiststrømmen til Israel var på det laveste i etterkant av Gaza-krigen, Operation Protective Edge, i juli-august 2014, er turismen til Israel fullstendig gjenopprettet og etter all sannsynlighet vil 2017 bli et rekordår, mener det israelske turistdepartementet. Departementet mener at oppgangen i turisme til Israel delvis skyldes at Israel har åpnet luftrommet for flyvinger til og fra Israel, blant annet gjennom en «open sky»-avtale med EU, samt massivt markedsføringsarbeid fra departementet, skriver Israel Hayom. Strømmen av turister til Israel var jevnt økende fra år til år frem til militærkampanjen i 2014 mot Hamas i Gaza. Krigen førte til en sterk nedgang i turisttrafikken, og reiselivsnæringen, både den israelske og den palestinske, tapte mye penger dette året. Det bestemte turistdepartementet seg for å gjøre noe med. Det ble ifølge Israel Hayom etablert et interministerielt team ledet av generalsekretær for generaldirektoratet for turisme, Amir Halevi, som fikk som oppgave å finne metoder for å håndtere en turisme i krise, samt bedre forberede næringen for enhver fremtidig krise. Teamet konsulterte med ansatte og bedriftseiere i reiselivsbransjen og regjeringen, og evaluerte tilstanden til den globale turismen. Teamet foretok en rekke beslutninger som inkluderte regjeringens kompensasjon for hoteller basert på nedgangen i innkommende turisme de opplevde, og insentiver for å stimulere turisme i Sør-Israel. Et stort skritt var å finansiere profesjonelle seminarer for de som jobber i reiselivsnæringen for å hindre trent, erfarent personell fra å forlate sektoren, skriver Israel Hayom. Bølgen av terrorisme i 2015 stanset fremgangen, men i november 2016 var antallet turister igjen oppe i tallene fra før den siste Gaza-krigen. Og 2017 forventes som nevnt å bli et rekordår.      

Tre år etter at turiststrømmen til Israel var på det laveste i etterkant av Gaza-krigen, Operation Protective Edge, i juli-august 2014, er turismen til Israel fullstendig gjenopprettet og etter all sannsynlighet vil 2017 bli et rekordår, mener det israelske turistdepartementet. Departementet mener at oppgangen i turisme til Israel delvis skyldes at Israel har åpnet luftrommet for flyvinger til og fra Israel, blant annet gjennom en «open sky»-avtale med EU, samt massivt markedsføringsarbeid fra departementet, skriver Israel Hayom.

Strømmen av turister til Israel var jevnt økende fra år til år frem til militærkampanjen i 2014 mot Hamas i Gaza. Krigen førte til en sterk nedgang i turisttrafikken, og reiselivsnæringen, både den israelske og den palestinske, tapte mye penger dette året. Det bestemte turistdepartementet seg for å gjøre noe med.

Det ble ifølge Israel Hayom etablert et interministerielt team ledet av generalsekretær for generaldirektoratet for turisme, Amir Halevi, som fikk som oppgave å finne metoder for å håndtere en turisme i krise, samt bedre forberede næringen for enhver fremtidig krise.

Teamet konsulterte med ansatte og bedriftseiere i reiselivsbransjen og regjeringen, og evaluerte tilstanden til den globale turismen. Teamet foretok en rekke beslutninger som inkluderte regjeringens kompensasjon for hoteller basert på nedgangen i innkommende turisme de opplevde, og insentiver for å stimulere turisme i Sør-Israel. Et stort skritt var å finansiere profesjonelle seminarer for de som jobber i reiselivsnæringen for å hindre trent, erfarent personell fra å forlate sektoren, skriver Israel Hayom.

Bølgen av terrorisme i 2015 stanset fremgangen, men i november 2016 var antallet turister igjen oppe i tallene fra før den siste Gaza-krigen. Og 2017 forventes som nevnt å bli et rekordår.