Under Norsk-Israelsk Handelskammers nylig avholdte sommermøte pratet handelsattache Anders Melhus fra den israelske ambassaden om Israel som global innovatør. Nå er FNs globale innovasjonsindeks for 2017 offentliggjort. Den viser at temaet var aktuelt nok. Israel sementerer sin status som en ledende nasjon innen innovasjon. For syvende året på rad topper Israel kategorien Nord-Afrika og Vest-Asia, og blir rangert som nummer 17 samlet i gruppen av høyinntektsland. Israel forbedrer sin stilling med fire plasser fra 2016. Israel havner foran både vårt eget land og sentrale stater som Canada, Østerrike, Spania, Italia, Australia og Kina. Israel scorer spesielt på menneskelig kapital og forskning, markedsfinansiering, forretningsfinansiering og kunnskaps- og teknologiproduksjon. Rapporten fremhever at Israel har vist forbedring i bruttoutgiftene til forskning- og utvikling og informasjon og kommunikasjonsteknologi-eksport, og beholdt sine beste plasseringer over hele verden i forskning og venturekapitalavtaler. Den globale innovasjonsindeksen undersøker 130 økonomier, og måler standarder fra patentsøknader til utdanningsutgifter, med sikte på å gi beslutningstakere et omfattende syn på nyskapende aktivitet som i økende grad driver økonomisk og sosial vekst, skriver Israel Hayom.

Under Norsk-Israelsk Handelskammers nylig avholdte sommermøte pratet handelsattache Anders Melhus fra den israelske ambassaden om Israel som global innovatør. Nå er FNs globale innovasjonsindeks for 2017 offentliggjort. Den viser at temaet var aktuelt nok. Israel sementerer sin status som en ledende nasjon innen innovasjon. For syvende året på rad topper Israel kategorien Nord-Afrika og Vest-Asia, og blir rangert som nummer 17 samlet i gruppen av høyinntektsland. Israel forbedrer sin stilling med fire plasser fra 2016.

Israel havner foran både vårt eget land og sentrale stater som Canada, Østerrike, Spania, Italia, Australia og Kina. Israel scorer spesielt på menneskelig kapital og forskning, markedsfinansiering, forretningsfinansiering og kunnskaps- og teknologiproduksjon.

Rapporten fremhever at Israel har vist forbedring i bruttoutgiftene til forskning- og utvikling og informasjon og kommunikasjonsteknologi-eksport, og beholdt sine beste plasseringer over hele verden i forskning og venturekapitalavtaler.

Den globale innovasjonsindeksen undersøker 130 økonomier, og måler standarder fra patentsøknader til utdanningsutgifter, med sikte på å gi beslutningstakere et omfattende syn på nyskapende aktivitet som i økende grad driver økonomisk og sosial vekst, skriver Israel Hayom.