Folk trivdes både utendørs og innendørs under gårsdagens sommerfest i Norsk-Israelsk Handelskammer. Der vanket det både god vin og god og spennende koshermat. Og gründerleder, stortingsrepresentant og styremedlem i handelskammeret, Jørund Rytman fikk overrakt æresprisen som årlig deles ut til den personen som har uført det mest verdifulle arbeidet for Israel det siste året. (bilde: Foto: Max Hermansen) Allsidigheten i Israel-arrangement hans ble fremhevet av Handelskammerets leder Willy David Ekre. Tilstede for å overrekke herdersprisen var også den norsk-amerikanske kunstneren Bruce Naigles som har laget skulpturen som Ryman fikk overlevert (se bilder. foto: Max Hermansen). Den forestiller Livets hjul som er balansert på søylene nåde/ barmhjertighet og dom/ strenghet. Livssirkelen er brutt mellom søylene og blir hel bare hvor hendene møtes, den rettferdige virkningen av å gi og motta, ifølge kunstnerne. Under sommermøtet slapp også Conrad Myrland og Øyvind Bernatek til for å fortelle litt om sine organisasjoner, Med Israel for Fred og Hjelp Jødene Hjem. Begge gjør en formidabel innsats for Israel, og Conrad Myrland har selv tidligere mottatt den samme æresprisen som i år gikk til FrP-politikeren. Handelsattache Anders Melhus pratet og Israel som global innovatør, og det var musikalske innslag av Mezada Sarah Petilon og David Zeev.

Folk trivdes både utendørs og innendørs under gårsdagens sommerfest i Norsk-Israelsk Handelskammer. Der vanket det både god vin og god og spennende koshermat. Og gründerleder, stortingsrepresentant og styremedlem i handelskammeret, Jørund Rytman fikk overrakt æresprisen som årlig deles ut til den personen som har uført det mest verdifulle arbeidet for Israel det siste året. (bilde: Foto: Max Hermansen) Allsidigheten i Israel-arrangement hans ble fremhevet av Handelskammerets leder Willy David Ekre.

Tilstede for å overrekke herdersprisen var også den norsk-amerikanske kunstneren Bruce Naigles som har laget skulpturen som Ryman fikk overlevert (se bilder. foto: Max Hermansen). Den forestiller Livets hjul som er balansert på søylene nåde/ barmhjertighet og dom/ strenghet. Livssirkelen er brutt mellom søylene og blir hel bare hvor hendene møtes, den rettferdige virkningen av å gi og motta, ifølge kunstnerne.

Under sommermøtet slapp også Conrad Myrland og Øyvind Bernatek til for å fortelle litt om sine organisasjoner, Med Israel for Fred og Hjelp Jødene Hjem. Begge gjør en formidabel innsats for Israel, og Conrad Myrland har selv tidligere mottatt den samme æresprisen som i år gikk til FrP-politikeren. Handelsattache Anders Melhus pratet og Israel som global innovatør, og det var musikalske innslag av Mezada Sarah Petilon og David Zeev.