Israel er, dessverre på grunn av egne erfaringer, et av verdens lendende land innen traumebehandling. Da bomben sprengtes i Manchester i forrige måned kom det godt til nytte. Israelske eksperter ble sendt til den engelske byen der det ble opprettet et provisorisk traumesenter, og rundt 90 engelske helsearbeidere fikk hurtigopplæring i behandling av traumeofre, forteller Jewish Press. Initiativet kom fra den skotske rabbineren Benyaacov-Kurtzman (bilde), som har levd det meste av sitt liv i Jerusalem, men vendte tilbake til fødebyen Glasgow i fjor for å etablere Storbritannias nasjonale beredskapsrespons, motstandsevne og behandlingsprogram for stress og traumer. Nettverket av traumasentre han hadde til oppgave å skape var ennå ikke klart, men angrepet tvang gruppen til å mobilisere med en gang, sier han til Jewish Press. Han fikk etablert et provisorisk traumerenter for å håndtere de av byens befolkning som var mest berørt etter terrorangrepet, med et team ledet av israelske Yori Gidon, som nå jobber ved et fransk universitet og har erfaring fra deltakelse i internasjonale katastrofe- og terrorhjelpsgrupper i Japan, Nepal, Haiti og Israel, som en ledende medarbeider. Flere israelske eksperter var raskt på plass, og rundt 90 engelsk psykiatriske fagfolk gjennomgikk opplæring fra det israelske personalet. Blant de israelske ekspertene var dr. Moshe Farchi, leder av stress-, traumer- og motstandsstudier ved Tel Hai College i Nord-Israel. Farchi har utviklet en unik tilnærming til psykologiske traumer. Hans tilnærming har til hensikt å gjenopprette en følelse av virkelighet for personer som har hatt en opprivende traumatiskhendelse så snart som mulig etter hendelsen, skriver Jewish Press. "Dessverre har israelere en lang historie med å håndtere høytrauma hendelser, og derfor mener vi at Israel har utviklet de mest effektive behandlingene som er tilgjengelige på dette området," sier Benyaacov-Kurtzman.

Israel er, dessverre på grunn av egne erfaringer, et av verdens lendende land innen traumebehandling. Da bomben sprengtes i Manchester i forrige måned kom det godt til nytte. Israelske eksperter ble sendt til den engelske byen der det ble opprettet et provisorisk traumesenter, og rundt 90 engelske helsearbeidere fikk hurtigopplæring i behandling av traumeofre, forteller Jewish Press.

Initiativet kom fra den skotske rabbineren Benyaacov-Kurtzman (bilde), som har levd det meste av sitt liv i Jerusalem, men vendte tilbake til fødebyen Glasgow i fjor for å etablere Storbritannias nasjonale beredskapsrespons, motstandsevne og behandlingsprogram for stress og traumer. Nettverket av traumasentre han hadde til oppgave å skape var ennå ikke klart, men angrepet tvang gruppen til å mobilisere med en gang, sier han til Jewish Press.

Han fikk etablert et provisorisk traumerenter for å håndtere de av byens befolkning som var mest berørt etter terrorangrepet, med et team ledet av israelske Yori Gidon, som nå jobber ved et fransk universitet og har erfaring fra deltakelse i internasjonale katastrofe- og terrorhjelpsgrupper i Japan, Nepal, Haiti og Israel, som en ledende medarbeider. Flere israelske eksperter var raskt på plass, og rundt 90 engelsk psykiatriske fagfolk gjennomgikk opplæring fra det israelske personalet.

Blant de israelske ekspertene var dr. Moshe Farchi, leder av stress-, traumer- og motstandsstudier ved Tel Hai College i Nord-Israel. Farchi har utviklet en unik tilnærming til psykologiske traumer. Hans tilnærming har til hensikt å gjenopprette en følelse av virkelighet for personer som har hatt en opprivende traumatiskhendelse så snart som mulig etter hendelsen, skriver Jewish Press.

“Dessverre har israelere en lang historie med å håndtere høytrauma hendelser, og derfor mener vi at Israel har utviklet de mest effektive behandlingene som er tilgjengelige på dette området,” sier Benyaacov-Kurtzman.