Den israelske staten tar årlig inn rundt 6 milliarder shekel fra landets røykere, som utgjør 22,7 prosent av befolkningen. Men utgiftene er dobbelt så store. En fersk rapport fra det israelske helsedepartementet har estimert dem til nærmere 13 milliarder shekel, kommer det frem av en artikkel i den israelske næringslivsavisen Globes. De direkte og indirekte helseskadene på grunn av røyking var i 2016 beregnet til rundt 1,7 milliarder shekel. Andre indirekte kostnader ble anslått til 1,9 milliarder shekel og skyldes lavere produktivitet forårsaket av tap av inntektskapasitet og fridager fra arbeid på grunn av sykdom. Ved beregning av den eksterne effekten av å bruke tobakk, er det vanlig å inkludere tapet av menneskeliv forårsaket av passiv røyking (818 mennesker i året) og brann hjemme startet av sigaretter (12 personer i året). I alt er denne kostnaden anslått til 9 milliarder shekel per år (ekstern kostnadsberegning inkluderer ikke 7 247 dødsfall som følge av aktiv røyking. Disse kostnadene er definert som interne). Den totale økonomiske kostnaden for røyking utgjør da 12,85 milliarder shekel, som utgjør 1,49% av det israelske bruttonasjonalproduktet, skriver Globes. "Tallene er svært alarmerende. Det er et advarselsskilt til den israelske regjeringen, og det er definitivt et spørsmål om liv og død," sier lederen for israelsk kreftforening Miri Ziv. De statlige skatteinntektene fra kjøpsskatt på sigaretter ble i 2016 estimert til 6.03 milliarder shekel, 5,4 milliarder NIS fra importerte sigaretter, 570 millioner NIS fra lokalt produserte sigaretter og 310 millioner NIS fra skatter på andre tobakksprodukter, for eksempel tobakk for vannrør, sigarer, etc. Anslagsvis 280 millioner pakker sigaretter ble importert i 2016, og 30 millioner flere sigarettpakker ble produsert lokalt. Ifølge rapporten fra det israelske helsedepartementet røkte 22,7% av befolkningen over 18 år i Israel i 2016. Antallet røykere var likelig fordelt mellom de to største befolkningsgruppene, jøder og arabere, men tallene viser en merkbar forskjell i fordelingen mellom kjønnene. Mens 27,8 prosent av jødiske menn var røykere, røykte hele 43,9 prosent av arabiske menn. For kvinnen var fordelingen motsatt. 17,7 prosent av jødiske kvinner er røykere, mens kun 9,8 prosent av arabiske kvinner røykte.

Den israelske staten tar årlig inn rundt 6 milliarder shekel fra landets røykere, som utgjør 22,7 prosent av befolkningen. Men utgiftene er dobbelt så store. En fersk rapport fra det israelske helsedepartementet har estimert dem til nærmere 13 milliarder shekel, kommer det frem av en artikkel i den israelske næringslivsavisen Globes.

De direkte og indirekte helseskadene på grunn av røyking var i 2016 beregnet til rundt 1,7 milliarder shekel. Andre indirekte kostnader ble anslått til 1,9 milliarder shekel og skyldes lavere produktivitet forårsaket av tap av inntektskapasitet og fridager fra arbeid på grunn av sykdom.

Ved beregning av den eksterne effekten av å bruke tobakk, er det vanlig å inkludere tapet av menneskeliv forårsaket av passiv røyking (818 mennesker i året) og brann hjemme startet av sigaretter (12 personer i året). I alt er denne kostnaden anslått til 9 milliarder shekel per år (ekstern kostnadsberegning inkluderer ikke 7 247 dødsfall som følge av aktiv røyking. Disse kostnadene er definert som interne). Den totale økonomiske kostnaden for røyking utgjør da 12,85 milliarder shekel, som utgjør 1,49% av det israelske bruttonasjonalproduktet, skriver Globes.

“Tallene er svært alarmerende. Det er et advarselsskilt til den israelske regjeringen, og det er definitivt et spørsmål om liv og død,” sier lederen for israelsk kreftforening Miri Ziv.

De statlige skatteinntektene fra kjøpsskatt på sigaretter ble i 2016 estimert til 6.03 milliarder shekel, 5,4 milliarder NIS fra importerte sigaretter, 570 millioner NIS fra lokalt produserte sigaretter og 310 millioner NIS fra skatter på andre tobakksprodukter, for eksempel tobakk for vannrør, sigarer, etc. Anslagsvis 280 millioner pakker sigaretter ble importert i 2016, og 30 millioner flere sigarettpakker ble produsert lokalt.

Ifølge rapporten fra det israelske helsedepartementet røkte 22,7% av befolkningen over 18 år i Israel i 2016. Antallet røykere var likelig fordelt mellom de to største befolkningsgruppene, jøder og arabere, men tallene viser en merkbar forskjell i fordelingen mellom kjønnene. Mens 27,8 prosent av jødiske menn var røykere, røykte hele 43,9 prosent av arabiske menn. For kvinnen var fordelingen motsatt. 17,7 prosent av jødiske kvinner er røykere, mens kun 9,8 prosent av arabiske kvinner røykte.